roos logo samen dordt

Voor de bloei van de stad!

De Samen Dordt aanpak

Samen Dordt is een daadkrachtige netwerk- en koepelorganisatie voor sociaal werk op het eiland van Dordrecht. Met gebundelde krachten dragen we bij aan de bloei van de stad. Samen Dordt zet zich in voor kwetsbare stadsgenoten en een inclusieve samenleving vanuit een samenwerkend netwerk gedreven door naastenliefde.

Samen Dordt is enerzijds een netwerkorganisatie (een diaconaal platform) die de verbinding legt en de samenwerking zoekt met alle relevante actoren binnen het sociale domein. Anderzijds functioneert de stichting als een koepelorganisaties, waaronder kernteams (organisatorische eenheden) invulling geven aan de doelstelling van de stichting.

Samen zetten we ons in voor de bloei van de stad.

Aangesloten initiatieven

Onder de vlag van stichting Samen Dordt zijn op dit moment een vijftal initiatieven actief. Deze opereren grotendeels zelfstandig. De initiatieven hebben hun eigen kernteam en zijn zelf verantwoordelijk voor hun beleid en financiën. De stichting Samen Dordt faciliteert deze initiatieven en biedt ondersteuning bij administratieve taken, financiële verantwoording, fondswerving en communicatie. 

Het gaat om de volgende initiatieven:


Als koepelorganisatie geven wij ruimte aan nieuwe en bestaande diaconale initiatieven om hun activiteiten onder de stichting Samen Dordt te ontplooien. Op die manier zijn de activiteiten juridische geborgd. De initiatiefnemers (kernteams) ontvangen vanuit Samen Dordt steun bij hun financiële administratie, fondswerving en public relations. Als netwerkorganisatie vormen we een brede christelijke alliantie en leggen we de verbinding met alle relevante actoren binnen het sociale domein.