logo-samendordt.png

Vindplaatsen

Nieuwsberichten

Start project Vindplaatsen met bezoek wethouder Heijkoop

Wethouder Peter Heijkoop bezocht vanmiddag Inloophuis De Andere Boeg als start van het project Vindplaatsen. Vindplaatsen is een initiatief van stichting Samen Dordt, bedoeld als impuls voor het buurtwerk van de Dordtse Kerken. “Veel Dordtenaren weten helemaal niet dat kerken overdag open zijn voor de buurt”, aldus coördinator buurtinitiatieven Elly van Wenum, “het project Vindplaatsen moet daar verandering in brengen.”
Lees meer

Het initiatief vindt zijn oorsprong middenin de coronatijd. Op de parkeerplaats van het Albert Schweitzer ziekenhuis stond toen een witte tent van Licht voor Dordt als stiltecentrum. “We merkten dat dit echt in een behoefte voorzag”, geeft Van Wenum aan, “Corona zorgde voor veel stress en eenzaamheid en het stiltecentrum was voor mensen een plek om even op adem te komen, een luisterend oor te vinden; een hart onder de riem.” Deze ervaring was aanleiding voor het regieteam van Licht voor Dordt om te inventariseren welke van de Dordtse kerken beschikbaar zijn als stiltecentrum of ontmoetingsplek voor de buurt, zodat mensen, die daar behoefte aan hebben, in hun eigen wijk terecht kunnen.

Op dit moment zijn er tussen de 20 en 25 van dergelijke ontmoetingsplekken, gelieerd aan een of meerdere kerken. De plekken zijn heel verschillend van opzet. Op sommige plekken is er alleen de mogelijkheid om een kaarsje te branden en met iemand te praten, op andere plekken worden ook allerlei buurtactiviteiten georganiseerd of is er een aanbod van praktische hulp. Elly van Wenum geeft aan: “Met steun van de gemeente gaan we dit jaar kijken hoe we deze plekken kunnen versterken, zodat meer mensen ze weten te vinden en ook meer mensen hulp kunnen krijgen. We zijn daarvoor een samenwerking aangegaan met de Hulplijn Dordt en met Schuldhulpmaatje Nederland.”

Om de start van dit initiatief te markeren overhandigde Elly van Wenum het eerste exemplaar van het spel “Schapenkoppen” aan wethouder Peter Heijkoop. Dit spel bevat kaarten met vragen die kunnen dienen om een gesprek op gang te brengen. Samen Dordt vindt ontmoeten belangrijk, geeft Van Wenum aan: “Ontmoeten is gezien worden, dat mensen echte interesse tonen, dat je ertoe doet. Dat gevoel van gezien worden, geliefd worden, onderdeel zijn van een gemeenschap, dat gunnen we elke Dordtenaar.”

Wethouder Heijkoop noemt Vindplaatsen een belangrijk initiatief om mensen met elkaar te verbinden. Niet iedereen beschikt zelf over een netwerk dat hem of haar kan ondersteunen en juist zo’n netwerk kan behulpzaam zijn, weet hij uit eigen ervaring. Hij onderstreept dat ook de gemeente zorgen heeft over de toenamen van eenzaamheid. Uit een recent onderzoek blijkt dat 50% van de mensen zich regelmatig eenzaam voelt. “Dat signaal moeten we als samenleving en politiek serieus nemen en we moeten organisaties die zich inzetten voor de medemens steunen.” Daarom is hij ook heel blij met dit initiatief en is hij trots op wat tot nu toe al tot stand is gebracht. “Vindplaatsen gaat verschil maken voor veel mensen.”

Meer informatie op https://samendordt.nl/vindplaatsen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *