Over Vindplaatsen

Het initiatief Vindplaatsen is mede ontstaan vanuit de wens van de gemeente Dordrecht om bestaande ontmoetingsplekken beter te benutten. De gedachte is dat ontmoetingsplekken kunnen bijdragen aan het doorbreken van sociaal isolement, het versterken van mentaal welbevinden en het activeren van kwetsbare groepen. Naast de bestaande seculiere initiatieven, kunnen ook de inloopplekken van de kerken een belangrijke bijdrage leveren aan deze doelstelling. De gemeente Dordrecht wil deze inloopplekken daarom via de stichting Samen Dordt ondersteunen bij het vergroten van hun vindbaarheid en het toerusten van hun medewerkers en vrijwilligers.

Er zijn bij de start van dit initiatief al wekelijkse inloopmogelijkheden in meer dan twintig Dordtse kerken. Met deze inloopplekken zijn kerken beschikbaar voor iedere Dordtenaar als vindplaats voor zingeving, ontmoeting en praktische hulp. Met het initiatief Vindplaatsen wil de stichting Samen Dordt investeren in de positionering, de loketfunctie en de hulpfunctie van deze inloopmogelijkheden.

Door in het initiatief Vindplaatsen samen te werken willen we de bekendheid van de inloopplekken vergroten en de drempel voor mensen om binnen te stappen verlagen. Belangrijk is dat de vindplaatsen er zijn voor iedere Dordtenaar, ongeacht geloofsovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, nationaliteit, geaardheid of burgerlijke staat.

De inloopplekken vormen een fysiek loket voor zingeving, ontmoeting en praktische hulp. Indien gewenst kunnen medewerkers en vrijwilligers via stichting Samen Dordt training ontvangen, bijvoorbeeld op het gebied van gastvrijheid en het signaleren van hulpvragen. De inloopplekken kunnen via een samenwerking met de Hulplijn Dordt eenvoudig een hulpaanvraag indienen voor een bezoeker.

Tenslotte willen we, in samenwerking met stichting SchuldHulpMaatje Nederland, investeren in directe praktische hulp op een aantal locaties: zogenoemde Papiercafés. Doel is niet alleen het afhandelen van eenvoudige administratieve hulpvragen, maar ook het bevorderen van zelfredzaamheid en het verlagen van de drempel naar vrijwillige schuldhulpverlening.

Kernteam

Het initiatief Vindplaatsen is nieuw. Het is de bedoeling dat er binnenkort een kernteam wordt samengesteld vanuit de aangesloten Vindplekken om verdere de invulling van het initiatief. Het initiatief wordt ondersteund door de coördinator Buurtinitiatieven, Elly van Wenum.

De Vindplaatsen zelf worden bestuurd vanuit de kerken.  Elke Vindplaats heeft zijn eigen team van vrijwilligers die het werk  op de inlooplocatie vormgeven, soms aangevuld met een betaalde kracht.

Ik spreek veel mensen met problemen; mensen die mishandeld zijn bijvoorbeeld. Er worden heftige verhalen met mij gedeeld. Wat ik doe is een luisterend oor bieden, bidden als diegene dat wil en meedenken. Ik heb contact met maatschappelijke organisaties in de buurt die kunnen helpen, zoals het Sociaal Wijkteam.

Peter van der Schoor, buurtpastor Inloophuis De Andere Boeg

Samenwerkingspartners

Het buurtwerk van de kerken staat niet op zichzelf. We zoeken de samenwerking met lokale en landelijke organisaties om van elkaar te leren en waar nodig naar elkaar door te verwijzen. Dat maakt ons sterker en zorgt ervoor dat we iedereen de hulp kunnen bieden die hij, zij of die op dat moment nodig heeft.