Nieuwsberichten

Kerken open voor Oekraïense vluchtelingen

Kerken bieden ruimte aan Oekraïense vluchtelingen om de stilte op te zoeken, op verhaal te komen en elkaar te ontmoeten.
Lees meer

De oorlog in Oekraïne heeft grote impact. Mensen hebben behoefte samen te komen om te bidden voor Oekraïne. Veel kerken bieden die ruimte. Daarnaast is er de mogelijkheid in verschillende kerken om binnen te lopen, een kaarsje aan te steken en een gebed te noteren. Afgelopen zondag tijdens de solidariteitsbijeenkomst voor Oekraïne in de Grote Kerk werd hier al dankbaar gebruik van gemaakt. Ook Oekraïense vluchtelingen worden van harte uitgenodigd in de kerken om de stilte te zoeken en te bidden voor wie achterbleven.

Ruimte voor ontmoeting
Daarnaast wordt er ruimte geboden voor ontmoeting. Zo wil de Ontmoetingskerk in Sterrenburg gelegenheid bieden aan mensen die vluchtelingen uit Oekraïne in huis opnemen en aan vluchtelingen zelf om elkaar te ontmoeten, samen te eten en elkaar te ondersteunen waar dat mogelijk is. De kerk blijft alle dagen open van maandag tot en met vrijdag in ieder geval van 10 tot 12 uur en vaak ook nog in de middag. Op zaterdag van 13.30 tot 15.30 uur en op zondag uiteraard van 9 tot 12 uur, rond de kerkdiensten.

Wil uw gemeente ook iets betekenen voor de Oekraïense vluchtelingen? Er zijn nog volop vrijwilligers nodig.

Meer informatie:
website: dordtvooroekraine.nl
e-mail:  e.vanwenum@samendordt.nl