Nieuwsberichten

Initiatief Vindplaatsen online

Nieuwe inloopplekken op de kaart

Sinds deze week is de website samendordt.nl/vindplaatsen online. Deze site geeft een overzicht van kerkelijke inloopplekken voor zingeving, ontmoeting en praktische hulp.
Lees meer

Afgelopen jaar is gestart met het inventariseren van de inloopmogelijkheden van kerken. Met steun van de gemeente Dordrecht is het nu gelukt de inloopplekken digitaal op de kaart te zetten, zodat ze voor iedereen vindbaar zijn. Per inloopplek is aangegeven wanneer mensen welkom zijn en wat ze kunnen verwachten. De kerken die informatie hebben aangeleverd voor de site willen we vragen om hun gegevens even te controleren. Nog niet van alle plekken hebben we reactie gehad. Mis je gegevens? Stuur een bericht aan secretariaat@samendordt.nl

De gemeente Dordrecht ondersteunt het initiatief vindplaatsen vanuit de overtuiging dat ontmoetingsplekken kunnen bijdragen aan het doorbreken van sociaal isolement, het versterken van mentaal welbevinden en het activeren van kwetsbare groepen. Samen Dordt heeft toegezegd komend jaar te onderzoeken welke rol de inloopplekken van de kerken daarin kunnen hebben. We gaan hiervoor de inloopplekken langs en kijken samen wat de verdere wensen en mogelijkheden zijn. Meer informatie op samendordt.nl/vindplaatsen.