Nieuwsberichten

Terugblik Nieuwjaarsbijeenkomst Dordt Integraal

Aandacht voor heel de kerk, heel de mens en heel de samenleving

 

“De wereld verlangt naar een beweging van liefde en hoop, van goed en recht doen. Hoe antwoorden we hierop met elkaar vanuit de belofte dat God voor ons uittrekt?” Met die woorden begon Carla van der Vlist, directeur van SchuldHulpMaatje Nederland, haar inspiratielezing tijdens Nieuwjaarsbijeenkomst van 19 januari jl. in de Zuidhovenkerk.
Lees meer

De goed bezochte bijeenkomst van de missionaire organisatie Missie Dordt en diaconale evenknie Samen Dordt stond in het teken van het thema van de Week van gebed voor de eenheid: ‘Doe goed, zoek recht’.

Wiebe van Horssen, directeur van Missie Dordt, haakte daarop aan in zijn presentatie over het missionaire werk in Dordrecht. Hij presenteerde als speerpunten voor 2023 het voortzetten, activeren en uitbreiden van de kernteams, faciliteren van missionaire projecten en stimuleren en ondersteunen van buurtgerichte bewegingen

Lennie van Vuren deelde haar ervaring met zo’n buurtgerichte beweging in Krispijn. In twee buurten is er een netwerk van tientallen christenen ontstaan, van waaruit allerlei initiatieven worden ontplooid. Van gebedsbijeenkomsten tot Alpha, van een lichtjestocht tot activiteiten met burendag.

Aan de hand van een aantal nieuwsberichten presenteerde Elly van Wenum, directeur van Samen Dordt, de ontwikkelingen op diaconaal gebied. Samen Dordt is er voor hulp in nood, armoede, uitzichtloosheid, dakloosheid en vluchtelingen. Elly doet een oproep om in beweging te komen. “Het is een serieuze zaak waar we vanavond over spreken. God vraagt om een naakte te kleden. Op bezoek te gaan bij een zieke of gevangene. Vrijwilligerswerk is niet een hobby of iets wat je doet vanuit zelfontplooiing. Het is een heilige opdracht.”

Een muzikale bijdrage werd geleverd door de band van de Messiaanse gemeente One New Man en de band van de Indonesische gemeente Gereja Bethel Indonesia. Met het Hebreeuwse ‘Gadol Adonai’ (Groot is de Heer) en Indonesische ‘KebaikanMu Tuhan’ (de goedheid van God) werd op unieke wijze de eer gebracht aan God. Voorzitter van de RvT Bert van de Burgt, sloot samen met RvT-lid Yvette Crentsil de avond af.