roos logo samen dordt

Voor de bloei van de stad!

Nieuwsberichten

Straatpastoraat in Dordrecht

Inloopplekken voor dak- en thuislozen starten gezamenlijk nieuw initiatief

Het veldwerkteam van het Leger des Heils, het Diaconaal Aandachtscentrum en inloophuis de Hoop hebben gezamenlijk initiatief genomen om te kijken of het mogelijk is om in Dordrecht te starten met straatpastoraat. Een straatpastor opereert onafhankelijk van alle instanties en is vooral gericht op in gesprek komen en een fundament van vertrouwen opbouwen met dak- en thuislozen die dreigen uit beeld te raken. Het initiatief zit in de verkenningsfase. Als het lukt voldoende (financiële) steun te vinden sluit het straatpastoraat als nieuw initiatief aan onder de koepel van Samen Dordt.
Lees meer

Het veldwerkteam van het Leger des Heils, het Diakonaal Aandachtscentrum en inloophuis de Hoop hebben gezamenlijk initiatief genomen om te kijken of het mogelijk is om in Dordrecht te starten met straatpastoraat. Een straatpastor opereert onafhankelijk van alle instanties en is vooral gericht op in gesprek komen en een fundament van vertrouwen opbouwen met dak- en thuislozen die dreigen uit beeld te raken. Het initiatief zit in de verkenningsfase. Als het lukt voldoende (financiële) steun te vinden sluit het straatpastoraat als nieuw initiatief aan onder de koepel van Samen Dordt.

We zien momenteel een explosieve groei van dak- en thuislozen op straat. Hierbij zijn veel hulpverleningsinstanties betrokken die elk vanuit hun eigen professie werken. Wat hulpverleners gemeen hebben is dat ze elk met eigen trajecten, zorgplannen en doelen werken.
Ze focussen zich op het probleem en schetsen een huidig beeld en een wenselijk beeld. Daarmee verliezen ze onbewust het beeld op de mens als geheel. Dak- en thuislozen voelen zich onvoldoende gezien en haken teleurgesteld af. Zo raken steeds meer mensen buiten beeld.

Veel van de dak- en thuislozen worden binnen de hulpverlening als zorgmijder of als moe-lander gelabeld. De laatste groep heeft geen rechten en verdwijnt vaak uit het zicht. De term ‘zorgmijder’ impliceert dat dit mensen zijn die wel zorg nodig hebben maar deze vermijden. Het is de vraag of deze term wel passend is; het vermijdende gedrag komt niet omdat iemand geen zorg wil maar komt voort uit opgestapelde ervaringen van teleurstellingen. Het straatpastoraat spreekt daarom liever van zorgvermoeiden. Juist deze mensen zijn gevuld met wanhoop en zijn achterdochtig naar hulpverleningsinstanties. Zij vallen om die reden buiten bereik van de reguliere hulpverleners, ondanks een sterke behoefte aan zorg/aandacht.

Wat is straatpastoraat?
Het woord ‘straatpastoraat’ bestaat uit twee delen: ‘straat’ en ‘pastoraat. Het woord ‘straat’ staat voor letterlijk op straat aanwezig zijn voor de mensen die in de straten (parken, kraakpanden etc) aan het (over)leven zijn. Hierdoor heeft de straat ook een verwijzing naar de rauwe kant van het leven. Het leven waar mensen geen thuis kunnen vinden en al dolend door het leven gaan.

Het woord ‘pastoraat’ is afgeleid van het woord ‘Pastor’. Dat betekent ‘herder’. Herders heb je in soorten en maten maar hun opdracht is omzien naar de ‘kudde’. Bij het pastoraat gaat het om luisteren. Je wandelt mee zonder dat er sprake is van hiërarchische lijnen, juist de wederkerigheid is hier van groot belang. Bij het pastoraat is presentie altijd het vertrekpunt; je bent aanwezig en sluit aan bij waar de ander is. Dit betekent dat je gaat meelopen met de ander, je luistert naar de gehele mens en niet naar een deel van de mens. Je zet de mens als doel, niet de eventuele aanwezige problematiek. Bij een pastoraal gesprek ‘luister je iemand tevoorschijn’.

De straatpastor is op vaste momenten op vaste plekken in de stad te vinden. Door deze vaste basis van aanwezigheid bij de inloopplekken/uitdeelpunten kunnen makkelijk nieuwe contacten worden gelegd en blijft de pastor laagdrempelig beschikbaar voor iedereen die een beroep op hem wil doen.

Wat willen we bereiken?
Met het initiatief straatpastoraat willen we voorkomen dat mensen die dak- en thuisloos zijn helemaal buiten beeld raken. We willen hun vertrouwen winnen door in gesprek te blijven zonder verborgen agenda en hen op die manier de kans geven gezien en gehoord te worden. Door onze aanwezigheid en onverdeelde aandacht willen we dak- en thuislozen tot steun zijn en bemoedigen. We willen hen de mogelijkheid bieden hun wensen en zorgen te uiten en desgevraagd samen een oplossing zoeken.

Meedoen?
Ben je enthousiast over het initiatief straatpastoraat en wil je meehelpen dit van de grond te krijgen? Door als kerk of bedrijf een financiële bijdrage te leveren of door te helpen als vrijwilliger? Stuur dan een mailtje aan Daniël Poesiat, initiatiefnemer en beoogd straatpastor, via straatpastoraat@samendordt.nl

Daniël Poesiat is opgeleid tot theoloog en filiaalmanager. Na diverse managementfuncties is hij nu alweer een aantal jaar werkzaam bij het Leger des Heils. Eerst als woonbegeleider en tegenwoordig als veldwerker, waarbij hij dak- en thuisloze mensen directe praktische hulp biedt en een brug slaat naar verdere hulpverlening. Daarnaast is hij kerkelijk werker bij Kerk aan het Spui in Strijen.