roos logo samen dordt

Voor de bloei van de stad!

Nieuwsberichten

Straatpastoraat gaat van start

Meld je aan voor de informatiebijeenkomst

De knoop is doorgehakt: we gaan starten met straatpastoraat in Dordrecht. Niet in mei, zoals gehoopt, maar in augustus. Meer weten over wat we precies gaan doen? Meld je aan voor de informatiebijeenkomst!
Lees meer

Wat is er aan de hand? 
Armoede in Nederland, we horen het telkens vaker dat mensen in moeilijkheden komen. Een aanzienlijk deel daarvan voelt zich ook thuisloos en steeds meer mensen worden dakloos. Ook in Dordrecht zien we een groeiende groep van dak- en thuislozen. Hierbij zijn veel hulpverleningsinstanties betrokken, die elk vanuit hun eigen professie werken. Wat hulpverleningsinstanties gemeen hebben is dat ze met begeleiders, trajecten, zorgplannen en doelen werken. Ze focussen zich op het probleem en schetsen een huidig beeld en een wenselijk beeld. Hartverwarmend om te zien dat veel instanties betrokken zijn bij de dak – en thuislozen.

Wat is er nodig?
Het straatpastoraat wil hier een aanvulling in zijn door niet in eerste instantie te focussen op het probleem, maar op de mens. De gehele mens doet ertoe. Aandacht voor wat zicht aandient zonder begeleiders, trajecten, zorgplannen en doelen. Het gesprek aangaan, dat is wat de straatpastor doet. Deze manier van werken zal met name een positief effect hebben op de zogeheten hulpverleningsterm ‘zorgmijders’ (wij spreken liever van zorgvermoeiden) die vanwege de zuivere aandacht uit hun isolement zullen komen.

Wat is er mogelijk?
We kunnen het woord ‘straatpastoraat’ in tweeën knippen. Dan krijgen we Straat en Pastoraat. Het eerste gedeelte ‘straat’ staat voor letterlijk op straat aanwezig zijn voor de mensen die in de straten (parken, kraakpanden etc) aan het (over)leven zijn. Hierdoor heeft de straat ook een verwijzing naar de rauwe kant van het leven. Het leven waar mensen geen thuis kunnen vinden en al dolend door het leven gaan. Het woord ‘pastoraat’ is afgeleid van het woord ‘Pastor’. Dat betekent ‘herder’. Herders heb je in soorten en maten maar hun opdracht is omzien naar de ‘kudde’.

Nieuwsgierig? Meld je aan!
Binnenkort hopen we voor kerken en andere belangstellenden een informatiebijeenkomst rond  het nieuwe initiatief straatpastoraat te organiseren. Graag nemen wij u mee in het complete verhaal van het straatpastoraat en de betekenis voor de Dordrecht. Interesse om deel te nemen? Stuur een mail naar straatpastoraat@samendordt.nl en ontvang de datumprikker.

Namens team Straatpastoraat
Vrede en alle Goeds
Daniel Poesiat