roos logo samen dordt

Voor de bloei van de stad!

Nieuwsberichten

Prinsjesdagontbijt ‘de kloof overbruggen’

Ondertitel

Ook dit jaar wordt er weer een Prinsjesdagontbijt georganiseerd in Dordrecht. Het ontbijt is een laagdrempelig en inspirerend moment van ontmoeten en vindt plaats op dinsdag 19 september 2023 van 7.00-9.00 uur in het gebouw van EG Jozua (Sikkelstraat 2).
Lees meer

Het thema van dit jaar is ‘de kloof overbruggen; hoe dan?’ en borduurt voort op het thema van vorig jaar. Toen sprak de Dominicaanse theoloog Erik Borgman over de encycliek “Fratelli tutti” waarin paus Franciscus ingaat op het belang van broederschap en sociale vriendschap. Dit jaar is Mirjam Muis, raadslid van de ChristenUnie Molenlanden en werkzaam bij het Leger des Heils, uitgenodigd als spreker. Zij zal haar ervaringen delen met de kloven in onze maatschappij; welke kloven ziet zij en wat kunnen we doen om die te overbruggen. De bijdragen worden omlijst door muziek verzorgd door Bas van Nienes en er is aan de ontbijttafel ruimte om standpunten uit te wisselen en om te netwerken. Ook wordt er een moment ingelast, waarbij we wensen en gebeden uitspreken voor onze stad.

 

Voor wie?
De gasten zijn afkomstig vanuit vele maatschappelijke geledingen, van bedrijfsleven tot zorg en onderwijs en van kerken tot serviceclubs en sport. Kenmerkend is dat de deelnemers zich verbonden voelen, vanuit een christelijke geloofsovertuiging en/of eigen levensbeschouwing, en zich willen inzetten voor de stad.

 

Aanmelden en meer info?
Je kunt jezelf aanmelden voor het Prinsjesdagontbijt via info@dordtsekerken.nl onder vermelding van je naam en contactgegevens. De kosten voor het ontbijt bedragen € 10,00 over te maken bij aanmelding op rekeningnummer NL07INGB0004277497 tnv stichting platform Dordtse Kerken