Over Niemand Alleen

Niemand alleen is een pilotproject van stichting Samen Dordt en Buurtwerk Dordrecht in samenwerking met de gemeente Dordrecht. We maken daarbij gebruik van het automatiseringssysteem en de expertise van HipHelpt en het netwerk van Inzet078. Het project wordt gefinancierd vanuit het programma Lokaal Samenspel van het Oranjefonds, waarin lokale (vrijwilligers)- organisaties binnen het sociaal domein worden uitgedaagd om de onderlinge samenwerking te verbeteren. Naast de goede-buren-netwerken proberen we via Lokaal Samenspel in Dordrecht ook het bredere netwerk rond informele inzet te versterken.

Buurtwerk meldt een bewoner aan voor ‘niemand alleen’. Wij kijken welke organisaties binnen dezelfde wijk actief zijn en sturen hun een korte (geanonimiseerde) omschrijving van de situatie en het postcodegebied waarin we ‘goede buren’ zoeken. De organisatie checkt of er binnen hun netwerk mensen zijn met dezelfde postcode en stuurt hen per mail een oproepje om zich te melden als ‘goede buur’. Mensen kunnen zich vervolgens zelf aanmelden via het aanmeldformulier op onze website. Uit de aanmeldingen selecteren we de drie ‘goede buren’ die het dichtstbij wonen. Met hen nemen we persoonlijk contact op om verdere afspraken te maken, zodat ze samen met de bewoner een goede-buren-netwerk kunnen vormen. Ook goede buren staan er niet alleen voor. Zij kunnen altijd terugvallen op de Hulplijn, Samen Dordt of Buurtwerk voor extra hulp en ondersteuning.

Het is de bedoeling najaar 2023 te starten met 5 tot 10 adressen verdeeld over drie wijken: Sterrenburg, Dubbeldam en Stadspolders. We willen onderzoeken of het mogelijk is op deze manier het natuurlijke netwerk van mensen te ondervangen en lessen trekken voor de toekomst. In februari volgt een evaluatie en kijken we hoe we verder gaan. Hierin zullen we naast de feedback van de goede buren ook de ervaringen van de deelnemende organisatie betrekken.

De reden dat we via organisaties goede buren werven, in plaats van bij directe buren aan te bellen, is dat we op zoek zijn naar betrokken en betrouwbare buren om het netwerk te vormen. We maken hierbij gebruik van geleend vertrouwen: organisaties sturen de oproep door aan mensen waarin zij vertrouwen hebben. Wij vertrouwen erop dat organisaties de mensen in hun netwerk goed kennen en weten aan wie ze zo’n vraag kunnen stellen.

Welke organisaties doen mee?

De volgende organisaties helpen mee zoeken naar goede buren: