Nieuwsberichten

Meer dan twintig Dordtse kerken bieden wekelijke inloop

Kerken in Dordrecht openen steeds vaker hun deuren om ruimte te bieden voor ontmoeting. Dat kunnen we concluderen na een inventarisatie van de mogelijkheden om kerken binnen te lopen. Zo dragen kerken bij aan het creëren van ontmoetingsplekken in de eigen wijk.
Lees meer

Meer dan twintig kerken zijn minstens wekelijks open voor bijvoorbeeld een kopje koffie, een gesprek of een moment van stilte. Soms kan dan ook een kaarsje worden aangestoken. Verder worden in diverse kerken buurtactiviteiten ontplooid. We kwamen in de inventarisatie tot onze verrassing aan meer dan twintig kerken en gelieerde initiatieven, die elk op hun eigen manier gastvrij willen zijn.

De inloopmogelijkheden van de Dordtse kerken vormen een waardevolle aanvulling op andere ontmoetingsplekken. Uit een eerdere evaluatie bleek al dat de kracht vooral zit in de persoonlijke betrokkenheid van vrijwilligers. Het mooie is dat de kerken vertegenwoordigd zijn in de diverse wijken. Zo bieden zij een plek van ontmoeting in de directe woonomgeving. Juist voor mensen met een klein actieradius is het fijn om elkaar te ontmoeten in de eigen wijk. Dat draagt ook bij aan een gevoel van vertrouwdheid in de buurt.

Typerend voor de inloop bij kerken is de mogelijkheid voor verstilling en ontmoeting. Juist in deze tijd is dat voor veel mensen van betekenis. Denk aan hen die een geliefde zijn verloren of voor wie het even te veel is. We zien een toename van sociaal isolement en gevoelens van eenzaamheid. Met de wekelijkse inloop willen kerken bijdragen aan het mentaal welbevinden. Voor zingeving en ontmoeting is de kerk bij uitstek een plek om gewoon eens binnen te lopen.

De inloopmogelijkheden zullen regelmatig worden geactualiseerd. Sommige plekken zijn in de zomer ook open. Anderen houden even een zomerreces. Een vaste open plek in Dordrecht is de Grote kerk, die daarmee in een lange traditie staat. Ook weten steeds meer mensen de weg te vinden naar nieuwe kerkelijke initiatieven zoals ‘De Andere Boeg’ en ‘Kruispunt Reeland’.

Klik hier voor de actuele lijst van inloopmogelijkheden. 

Klik hier voor de beleidsnotitie ontmoetingsplekken.

Deel deze pagina:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email