logo samendordt

Samen gaan voor jongeren!

Nieuwsberichten

Helpt u ons mee met onze missie?

De afgelopen 6 jaar is Youth for Christ aanwezig in onze mooie stad. Hiermee willen we graag nog jaren doorgaan. Inmiddels is de Jongerenbus zichtbaar in een aantal wijken in Dordrecht. Door allerlei bezuinigingen bij de gemeente Dordt, fondsen en kerken staat dit werk echter (constant...) onder druk. Elk jaar is het een uitdaging om de begroting van het komende jaar weer sluitend te krijgen. Dit terwijl we in de wijken de nood onder jongeren steeds groter zien worden.
Lees meer

Inmiddels heeft Youth for Christ 2 betaalde krachten. Annalies Brik (8 uur) en Henry Schutte (20 uur). 
We willen de liefde van Jezus en God aan jongeren (binnen en vooral buiten de kerk!)  laten zien in wie we zijn.  Op dit moment doen we dat onder Oekraïense jongeren op Crownpoint,  op de Staart in de pioniersplek Staartlicht, en op het Houthavenplein. Ons verlangen is om dit op meer plekken in Dordrecht te doen. We willen meer jongeren met ons jongerenwerk bereiken. Dit kan alleen als we onze achterban uitbreiden met meer kerken en individuele giftgevers. Dit is een speerpunt voor 2024!

Helpt u ons mee met onze missie? 

U kunt ons op een aantal manieren steunen:

  • Door voor ons werk en de jongeren in Dordrecht te bidden
  • Door vrijwilliger te worden bij onze projecten
  • Door (maandelijks) een donatie te doen aan Youth for Christ Dordrecht.

Een gift aan Youth for Christ Dordrecht doet u door deze link te volgen. (Met YFC Nederland is afgesproken dat als u YFC NL al steunt u dit eenvoudig kunt overzetten naar YFC Dordrecht) Een belletje of mailtje is voldoende.
Met uw steun kunnen we ook de komende jaren aanwezig zijn op de pleintjes en in de wijken van Dordrecht. Een luisterend oor bieden, ze hoop geven, en ze iets van God’s liefde laten zien en ervaren. 

Mogen we op uw steun rekenen?