Nieuwsberichten

Ook in 2022 extra inzet op Houthavenplein

Jong Dordt zet succesvolle aanpak voort

De extra inzet van Jong Dordt op het Houthavenplein krijgt vervolg in 2022. De Lijnbaan is een wijk waar extra aandacht voor jongeren gewenst is. Jong Dordt is hier al langer actief, heeft goede contacten met de buurt opgebouwd en geïnvesteerd in relaties met veel jongeren.
Lees meer

Relatiegericht
Afgelopen jaar zijn er mooie contacten opgebouwd met jongeren, ouders en buurbewoners. Jong Dordt heeft circa 30 jongeren uit de buurt regelmatig ontmoet op maandavond, woensdagmiddag en woensdagavond. Mooi is dat er ook warme contacten zijn met ouders en andere buurtbewoners. Tijdens de nationale burendag in september heeft Jong Dordt een prachtig feest georganiseerd met en voor de wijk.

Samenwerking
De voortzetting van het jongerenwerk gaat in samenwerking met verschillende partijen, zoals de AyaSofia moskee (wijk de Staart), de wijkagent en Wijkpunt de Eendracht. Samen werken we aan de leefbaarheid in én veiligheid van de buurt. Jong Dordt is dankbaar voor de vrijwilligers die hierbij helpen: zowel vanuit de buurt, de moskee en de achterban van Samen Dordt.

Meedoen?
Wil jij je inzetten voor het werk van Jong Dordt op het Houthavenplein? Neem contact op met coördinerend jongerenwerker Henry Schutte via jongdordt@samendordt.nl of ga voor meer informatie naar samendordt.nl/jongdordt.