roos logo samen dordt

Voor de bloei van de stad!

Nieuwsberichten

Jaarverslag 2021

Samen bouwen aan een actieve, veerkrachtige lokale gemeenschap

Het jaar 2021 was het startjaar van de stichting Samen Dordt. We kijken met dankbaarheid terug en verwachting vooruit. Dankbaar zijn we voor de flexibele inzet van velen. Verwachting hebben we omdat we verrassende groei en bloei zien ontstaan. Onder de paraplu van Samen Dordt waren in 2021 een achttal hulpinitiatieven actief. Ieder met een eigen kleur, doelgroep en aanpak. Met als gemeenschappelijke deler de vrijwillige inzet voor de bloei van de stad en haar inwoners.
Lees meer

Kerncijfers 2021
• 08 initiatieven
• 33 stichtingsraadleden
• 05 RvT-leden
• 02 medewerkers
• 30+ kernteam-/stuurgroepleden
• 500+ vrijwilligers
• 1.200+ Dordtenaren
• € 89.104 besteed aan doelstelling

Meer lezen?
Ben je benieuwd naar de verhalen achter deze kerncijfers? Download dan het volledige jaarverslag over 2021. In dit document leggen we verantwoording af, zowel inhoudelijk als financieel. We delen hoogtepunten, staan stil bij ons DNA, geven een kijkje in de interne keuken, delen verslagen van hoopvolle initiatieven en presenteren onze jaarrekening.

Reageren?
Heb je vragen en/of opmerkingen n.a.v. het jaarverslag over 2021? Neem contact op met Wiebe van Horssen via bestuurder@samendordt.nl.