logo-samendordt.png

Wij staan voor je klaar!

Nieuwsberichten

Jaarverslag 2021 van Hulplijn Dordt

Meer dan 500 hulp- en informatievragen behandeld

De stichting Samen Dordt is drager van de stichting Hulplijn Dordt. Graag presenteren wij het eerste jaarverslag van de Dordtse hulplijn. In dit jaarverslag leggen wij inhoudelijk en financieel verantwoording af over het achterliggende jaar. Lees onze korte terugblik en download het volledige verslag.
Lees meer

Het jaar 2021 was het startjaar van de stichting Hulplijn Dordt – een structurele voortzetting van de incidentele hulplijn die is ontstaan onder de vlag van het corona-hulpinitiatief Licht voor Dordt. Hulpvragers werden in contact gebracht met hulpbieders, zodat laagdrempelige ondersteuning kon worden geboden in de thuissituatie.

De stichting Hulplijn Dordt behandelde in 2021 meer dan vijfhonderd hulp- en informatievragen van kwetsbare stadsgenoten. Wat de hulplijn doet, is telefonisch en online bereikbaar zijn voor mensen die een hulpvraag hebben. Denk aan praktische vragen zoals het ophangen van een lamp, hulp in de tuin, boodschappenhulp, taalondersteuning, oppas, enzovoorts.

De stichting Hulplijn Dordt streeft naar een brede samenwerking met het sociale domein. In 2021 zijn met tientallen sociaalmaatschappelijke organisaties samenwerkingsverbanden aangegaan. Verder is proactief ingezet op de verdere positionering van de hulplijn als hét loket voor informele sociaalmaatschappelijke hulpverlening.

De uitvoerende organisatie van de hulplijn bestaat uit een parttime hulplijnmedewerker die nauw samenwerkt met de coördinatoren van de stichtingen Present Dordrecht, Netwerk Dordtse Helden en Samen Dordt. De bestuurlijke organisatie wordt gevormd door een drietal bestuursleden die zijn aangesteld door deze drie stichtingen.

Het bestuur van de stichting Hulplijn Dordt is dankbaar voor de succesvolle opstart van de Dordtse hulplijn ten dienste van kwetsbare stadsgenoten alsook voor de groeiende samenwerking met het brede sociale domein.

Download hier het jaarverslag.

Meer informatie?
Website: www.samendordt.nl/hulplijn
E-mail: info@hulplijndordt.nl