roos logo samen dordt

Voor de bloei van de stad!

Nieuwsberichten

Hulplijn Dordt is een waardevol initiatief met impact voor de Dordtenaar

Presentatie eindrapport impactmeting Hulplijn Dordt

De Hulplijn biedt een laagdrempelige en makkelijke manier om hulp of informatie te vragen. Ook draagt het bij aan het bereiken van een bredere (kwetsbare) groep bewoners; die anders niet bereikt zou worden. Dat is de conclusie van de Impactmeting Hulplijn Dordt die op verzoek van de gemeente Dordrecht is uitgevoerd.
Lees meer

Afgelopen week werd het eindrapport gepresenteerd door de onderzoekers van Ecorys. Ellen van Dorp, coördinator van de Hulplijn, is heel tevreden met de resultaten: “Natuurlijk weet je wat de Hulplijn doet, maar als je zo op papier ziet hoeveel we bereikt hebben afgelopen jaren, word je daar wel even stil van.”

Begin 2021 startte de Hulplijn Dordt als structurele voortzetting van de coronahulplijn Licht voor Dordt, die in maart 2020 werd ingesteld op initiatief van drie organisaties: HipHelpt, Netwerk Dordtse Helden en Stichting Present Dordrecht-Papendrecht. Binnen een week na de eerste corona-lockdown lag er een plan en een telefoonnummer om te bellen voor hulp. In 2023 breidde Hulplijn Dordt uit en sloot ook Helpende Handen zich aan als achterliggende organisatie. Van Dorp: “Het doel van de Hulplijn Dordt is om hulpvragers eenvoudig en snel in contact te brengen met de meest geschikte hulpverlener of hulporganisatie.”
De onderzoekers concluderen dat de Hulplijn bijdraagt aan de betere match tussen hulpvrager en hulpbieder, dankzij de effectieve samenwerking, korte communicatielijnen en het makkelijke systeem; alle betrokken noemen het gemakkelijke en soepele aanvraagproces, tijdbesparing en effectieve matchmaking.

Ook biedt De Hulplijn volgens het onderzoek inzicht in en versterking van de sociale kaart van Dordrecht, helpt ze tegen de versnippering van het informele aanbod en draagt ze bij aan de verbinding tussen bewonersinitiatieven en professionele hulp. Ook leidt de inzet van de Hulplijn tot meer en beter passende vragen dan voorheen. De stichtingen vullen elkaar volgens de onderzoekers goed aan: de samenwerking leidt tot meer uitwisseling van informatie en kennis, het kunnen aannemen van complexere vragen en onderlinge ondersteuning met praktische zaken.

Naar aanleiding van de impactmeting formuleren de onderzoekers ook een aantal aanbevelingen. Zo zou de bereikbaarheid, bekendheid en zichtbaarheid van de Hulplijn nog beter kunnen. Ook is het belangrijk dat het aanbod van hulp meegroeit met de stijgende vraag. Ellen van Dorp geeft aan: “We zouden graag doorgroeien als Hulplijn, maar dan is er wel een extra investering nodig. Op dit moment zitten we aan de grens van het aantal hulpvragen dat we kunnen oppakken. We hopen dat de gemeente het mogelijk maakt een extra medewerker aan te nemen, zodat we aan de slag kunnen met de aanbevelingen uit het rapport.”

Heeft u een hulp nodig voor uzelf of voor iemand anders? Voor alle vragen over hulp in Dordrecht kunt u terecht bij de Hulplijn. Ook als u informatie zoekt of wilt overleggen over welke hulp mogelijk is. De Hulplijn is telefonisch bereikbaar op 078-2001079 of vul het formulier in op hulplijndordt.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *