HIP001 logo_dordt

Nieuwsberichten

Vacature Coördinator Informele Zorg

Zie jij jezelf als spin in het web in het sociale domein? Is coördineren jou op het lijf geschreven? Ben je faciliterend ingesteld en leg je eenvoudig de verbinding? Werk je graag samen met vrijwilligers die zich inzetten voor kwetsbare stadsgenoten? Ontdek dan deze unieke vacature.
Lees meer

Over ons
De stichting Samen Dordt is de diaconale evenknie van de missionaire organisatie Missie Dordt. Zowel Samen Dordt als Missie Dordt functioneren enerzijds als netwerkorganisatie die de verbinding legt en samenwerking zoekt met kerken, de overheid en diverse relevante partijen. Anderzijds functioneren beide stichtingen als koepelorganisatie waaronder een groeiend aantal kernteams met een scala aan activiteiten invulling geeft aan onze integrale missie en visie.

 Vacature
Voor de coördinatie van de initiatieven van de stichting Samen Dordt zoeken wij een coördinator informele zorg voor 16 uur per week. Iemand die enthousiast is over de visie van Samen Dordt om bij te dragen aan een samenleving waarin mensen tot duurzame bloei komen dankzij sociale initiatieven met een preventief en transformatief karakter.

Doel van de functie
De coördinator informele zorg is verantwoordelijk voor de coördinatie van de initiatieven De Rustplek Dordt en HipHelpt Dordt. De Rustplek heeft als doel het bieden van tijdelijke woonplekken aan gasten die om diverse redenen rust nodig hebben. HipHelpt heeft als doel het stimuleren van vrijwillige inzet en het verbinden van concrete ondersteuningsvragen aan passende hulpbieders.

Verder geeft de coördinator invulling aan de algehele coördinatie van de stichting Samen Dordt. De gezamenlijke coördinatie draagt bij aan efficiëntie in de uitvoering en professionalisering van de kernteams. De coördinator beweegt zich als een spin in het web binnen het sociale domein; is bekend met de sociale kaart en zoekt de samenwerking in de stad.

Positie
Als coördinator ben je werkzaam op ons kantoor aan het Vijverplantsoen 28 in Dordrecht en rapporteer je aan de directeur-bestuurder van de stichting Samen Dordt. Je werkt samen met de bureaumedewerker, maakt onderdeel uit van de kernteams HipHelpt en De Rustplek en hebt korte lijntjes met de betaalde krachten en vrijwilligers van de andere uitvoerende kernteams.

Wat bieden wij?

 1. Een veelzijdige en uitdagende functie in een unieke organisatie voor diaconale samenwerking.
 2. Samenwerking met enthousiaste kernteamleden, stuurgroepleden en de directeur-bestuurder.
 3. Volop ruimte voor eigen inbreng en tegelijkertijd goede strategische begeleiding en coaching.
 4. Een jaarcontract voor 16 uur per week met ruimte voor uitbreiding en intentie tot verlenging.
 5. Salariëring en overige arbeidsvoorwaarden conform CAO Sociaal Werk schaal 8.

 
Wie ben jij?

 1. Je bent belijdend christen en lid van een kerk of geloofsgemeenschap in Dordrecht of omgeving.
 2. Je hebt visie voor diaconale samenwerking en bent een voorstander van ‘integrale missie’.
 3. Je hebt affiniteit met de informele zorg, waaronder het werk van De Rustplek en HipHelpt.
 4. Je hebt een dienstverlenende instelling en bent bereid om een ‘tweede mijl’ te gaan.
 5. Je hebt een goede schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheid.
 6. Je bent ICT-vaardig (hebt voldoende kennis van en ervaring met MS Office).
 7. Je bent een sociale pionier met een flexibele, zelfstandige en initiatiefrijke opstelling.
 8. Ondernemen, netwerken en mensen binden rondom de missie zijn eigenschappen die je herkent.
 9. Je bent bereid ook buiten kantoortijden (avond/weekend) werkzaamheden te verrichten.
 10. Je beschikt over HBO werk- en denkniveau en hebt werkervaring binnen het sociale domein.


Wat zijn je taken?

 1. De algehele coördinatie van de initiatieven De Rustplek en HipHelpt.
 2. Het werven van nieuwe gastgezinnen en hulpbieders (mobiliseren van vrijwilligers).
 3. Het aansturen en ondersteunen van trajectbegeleiders en het matchingsteam.
 4. Het bevorderen van de interne en externe samenwerking in hulpverlening.
 5. Het bijdragen aan de ontwikkeling van een integraal informeel zorgpakket.
 6. Het proactief netwerken binnen het sociale domein en de kerken.
 7. Het invulling geven aan de voorlichting en fondsenwerving (informeren van de achterban).
 8. Het gezamenlijk uitwerken van plannen, tussentijdse evaluaties en eindrapportages.


Interesse?
Stuur voor maandag 24 januari 2022 een mail met je CV en sollicitatiebrief t.a.v. Wiebe van Horssen (bestuurder van Samen Dordt en Missie Dordt) naar het secretariaat via secretariaat@samendordt.nl.

Voor eventuele vragen over de inhoud van de functie kun je uiteraard contact opnemen met Wiebe van Horssen via 06-28196630 of bestuurder@samendordt.nl.