HIP001 logo_dordt

Nieuwsberichten

Contactavond vrijwilligers HipHelpt

Op donderdag 22 juni organiseert HipHelpt een contactavond voor alle vrijwilligers van het initiatief. Een gezellig samenzijn, met verhalen uit de praktijk en uitwisselen van tips om hulpvragen aan te pakken. Meld je nu aan!
Lees meer

Alle vrijwilligers zijn van harte uitgenodigd voor de contactavond op donderdag 22 juni om 19.30u in de Wijnstok te Dubbeldam. Het is de bedoeling om ervaringen te delen en te inventariseren waar vrijwilligers tegenaan lopen bij de hulpvragen. Welke tips hebben vrijwilligers voor elkaar? En wat verwachten vrijwilligers van ons als HipHelpt Dordrecht? Wat kunnen wij veranderen of aanpassen?

Concrete casussen mogen van tevoren al via de mail worden ingestuurd, dan zorgen we dat deze besproken worden op de avond.

Bovenal hopen we op een gezellige avond waarin onderlinge ontmoeting centraal staat.

We horen graag of je aanwezig bent op donderdag 22 juni. Aanmelden kan via een mail aan: dordrecht@hiphelpt.nl