HIP001 logo_dordt

Over HipHelpt Dordt

De activiteiten van HipHelpt Dordt vallen onder verantwoordelijkheid van de stichting Samen Dordt. 

HipHelpt Dordt maakt ook onderdeel uit van de landelijke Vereniging Hulp in Praktijk (HipHelpt). HipHelpt zet zich met haar dienstverlening in om te helpen waar geen helper is. Servicepunt HipHelpt ondersteunt de HipHelpt-locaties die zich samen met de kerken en vrijwilligers inzetten om de hulpvrager in nood te helpen.

Samen Dordt zet zich in voor kwetsbare stadsgenoten en een inclusieve samenleving middels praktische hulpinitiatieven vanuit een samenwerkend netwerk gedreven door naastenliefde.
We bevorderen zelfredzaam, verbindend en participerend burgerschap vanuit het leggen van relaties en dragen bij aan de vindbaarheid van dienstverlening en voorzieningen.

Samen Dordt streeft naar een samenleving waarin mensen en gemeenschappen tot duurzame bloei komen dankzij diaconale initiatieven met een preventief en transformatief karakter. Waarbij oog hebben voor elkaar en een helpende hand bieden aan mensen die achterop dreigen te raken, kenmerkend is voor het samen leven in Dordt.

Kernteam

Het kernteam HipHelpt Dordt is verantwoordelijk voor de uitvoering van het initiatief HipHelpt Dordt. Het kernteam bestaat uit de volgende leden:

  • Erwin Belder (teamleider)
  • George de Roij (contactpersoon kerken)
  • Sarah de Lang (social media)
  • Ria Kolsters (helpdeskmedewerker)
  • Ellen de Roij (helpdeskmedewerker)
  • Jennifer van Dongen (coördinator)

Over de Hulplijn Dordt

Stichting Samen Dordt participeert vanuit het initiatief HipHelpt in de Dordtse hulplijn, een voortzetting van de telefonische hulplijn van het coronahulp initiatief Licht voor Dordt. De hulplijn behandelt inkomende hulpvragen en zorgt ervoor dat die zo goed mogelijk worden doorverwezen naar de meest geschikte hulpverlener of hulporganisatie, waaronder HipHelpt Dordt. Zo functioneert de Hulplijn Dordt als hét loket voor laagdrempelige, sociaalmaatschappelijke hulpverlening. Voor iedere Dordtenaar die het even niet alleen kan, maar samen wel.