HIP001 logo_dordt

Hulp bieden?

Wil jij beschikbaar zijn voor je medemens, door buurtgenoten te helpen wanneer zij niet op anderen kunnen terugvallen?

Wij brengen jou als vrijwilliger in contact met mensen die hulp nodig hebben bij alledaagse dingen.

Denk aan:
• Even wandelen of er met de rolstoel op uit;
• Samen een kopje koffie drinken;
• Bezoek aan een zorgloket of arts;
• Klusjes in en om het huis;
• Hulp bij het invullen van documenten;
• Ondersteuning van mantelzorgers.

Als hulpbieder kun je zelf bepalen welke hulp je aanbiedt, wat past bij jouw talenten. Ook kun je elke keer bepalen of je een klus aanneemt. Net wanneer het jou schikt. Voordat hulpvragen jou bereiken, worden ze eerst door de Helpdesk van HipHelpt in behandeling genomen en afgebakend tot een geschikte HipHelpt-hulpvraag. Zo brengen we vraag en aanbod bij elkaar.

Onze vrijwilligers komen overal vandaan en worden gedreven vanuit diverse motivaties. Er zijn Dordtenaren die van betekenis willen zijn door middel van het oppakken van klusjes of maatjesaanbod. Ook zijn er vrijwilligers vanuit de kerken en zij zijn gedreven door naastenliefde en geïnspireerd door het Evangelie. Als vrijwilliger bied je hulp aan mensen die dat nodig hebben, ongeacht hun cultuur of religie. Niemand hoeft alleen te staan.

Net als de app zoekt ook het matchingsteam van HipHelpt altijd naar een match in de buurt. Zo komen vraag en aanbod bij elkaar én ontstaan er nieuwe contacten in de wijk of in de omgeving. Ook kunnen de vrijwilligers zien of er méér hulp nodig is, bijvoorbeeld omdat mensen eenzaam zijn of kampen met financiële problemen. 

Heb je als hulpbieder of als kerk een vraag? Neem dan contact op met het matchingsteam van HipHelpt Dordt. De matchingsteam-vrijwilligers zorgen ervoor dat je vraag of opmerking wordt opgepakt. We zijn bereikbaar via: hiphelpt@samendordt.nl

Bel: 078-2049 315

Bereikbaar op ma – di – do: 09.00 – 12.00 uur

Maak gebruik van de HipHelpt-app

Dankzij de unieke HipHelpt-app komen vrijwilligers snel en eenvoudig in contact met mensen die hulp nodig hebben.

  • Blijf op de hoogte van hulpvragen uit jouw buurt;
  • Reageer direct op openstaande hulpvragen;
  • Pas je profiel en beschikbaarheid eenvoudig aan.

Download  Android

Download iOS

 

Als kerk meedoen?

Omzien naar elkaar is de kern van uw diaconale betrokkenheid als kerkelijke gemeente. Met HipHelpt maakt u dat praktisch. Inmiddels zijn al meer dan 20 Dordtse kerken aangesloten bij het project HipHelpt Dordt. Gemeenteleden uit uw kerk kunnen zich aanmelden vanuit uw kerk. U zorgt voor een contactpersoon die de hulpbieders goedkeurt. Ook krijgt deze persoon te weten als een hulpbieder vanuit uw kerk weer een hulpvraag heeft opgepakt. Wilt u met uw kerk ook aansluiten bij HipHelpt? Neem contact op met de coördinator:

    * Dit is een verplicht veld