roos logo samen dordt

Voor de bloei van de stad!

Nieuwjaarsreceptie & Stichtingsraad

Op donderdag 7 januari 2021 zal de stichtingsraadvergadering en nieuwjaarsreceptie van de nieuwe stichting Dordt Integraal (de bestuurder van Missie Dordt en Samen Dordt) plaatsvinden. Vanwege de huidige coronamaatregelen zal de vergadering en receptie online worden gehouden. De vergadering heeft een open en informatief karakter. Vooraf aanmelden is vereist.

Wanneer? – Datum en tijd
Donderdag 7 januari 2021:

  • 45-20.00 uur: online ontmoeting
  • 00-21.30 uur: stichtingsraadvergadering

Waar? – Locatie
Online (een link wordt voorafgaand aan de vergadering toegestuurd)

Wie? – Genodigden
Dordtse kerken, missionaire en diaconale kernteams en initiatieven en alle betrokkenen bij de stichtingen Missie Dordt en/of Samen Dordt. De online bijeenkomst is open voor niet-leden.

Wat? – Programma
De jaarlijkse stichtingsraadvergadering van Dordt Integraal biedt een inspirerend en bemoedigend programma van dankbaar terugblikken en hoopvol vooruitzien. Op de agenda staan o.a.:

  • Spreekster Dorina Nauta (Tear) over ‘integrale missie’
  • Terugblik op 2020 (inspirerende verhalen en beelden)
  • Presentatie jaarplan 2021 (ons verlangen voor de stad)

“We geloven dat het evangelie goed nieuws is voor alle domeinen van het leven, denk aan het private en het publieke domein, het economische en sociale domein. Maar het raakt ook alle dimensies van het mens-zijn, zoals het fysieke, het sociale, het emotionele, het intellectuele en het spirituele. En ten slotte betreft het alle relaties waarin de mens geschapen is: de relatie met God, met zijn medemens, met zijn omgeving – of breder en dieper gezegd: de schepping – en met zichzelf. Het Koninkrijk kent dus niet een sacraal terrein waar het aanwezig is, en een seculier terrein waar het niet aanwezig zou zijn. Als je op die manier naar de wereld kijkt, valt het onderscheid tussen missie en diaconaat of seculier en sacraal weg.”

~ Dorina Nauta, Tear  (gastspreekster) ~

Waarom? – Doelstelling
Conform artikel 17, lid 4 van de statuten van Dordt Integraal adviseert de stichtingsraad het bestuur over het beleid, de strategie en de inhoudelijke keuzes. Dat kan zowel vooraf, tijdens als na de vergadering. Vooraf kan advies per mail worden gestuurd naar bestuurder@samendordt.nl. Tijdens de vergadering is er ruimte voor reageren via de chatfunctie. Na de vergadering wordt een online enquête toegestuurd.

Hoe? – Aanmelden
Deelnemers kunnen zich t/m 5 januari 2021 aanmelden met naam, woonadres en kerk/organisatie via info@samendordt.nl en krijgen vervolgens op 6 januari 2021:

  • Een link naar de online vergadering toegestuurd
  • Een Nieuwjaarspakketje en agenda thuisbezorgd

Datum

07 jan 2021
Expired!

Tijd

19:30

Een activiteit van:

Samen Dordt

Organisator

Organizer Name