Wat is het Energiefonds?

De Stichting Samen Dordt heeft in samenwerking met SUN Drechtsteden het Energiefonds opgericht. Een initiatief tot herverdeling van de energiecompensatie. Kerken, bedrijven en particulieren worden opgeroepen om een financiële bijdrage te doen. Aanvragen voor minima kunnen worden ingediend door maatschappelijke organisaties. 

Wat doet het Energiefonds?
Het Energiefonds Dordt betaalt de aanvragen uit, die door SUN Drechtsteden zijn goedgekeurd. Anderzijds biedt het Energiefonds de mogelijkheid om een ander te helpen, door een financiële bijdrage te geven. Het idee is dat mensen voor wie de verhoging van de energieprijzen geen problemen oplevert, de energiecompensatie geheel of gedeeltelijk doneren aan het fonds.

Het idee is dat de mensen voor wie de verhoging van de energieprijzen geen problemen oplevert, bijvoorbeeld omdat ze nog een lopend vast contract hebben, deze compensatie of een deel daarvan, die ook zij van de overheid ontvangen, als gift overmaken.

Hans Bruggeman, SUN Drechtsteden

Hoe is dit initiatief ontstaan?

Toen eind vorig jaar duidelijk werd dat de overheid zou komen met een compensatieregeling voor de stijgende energieprijzen, kwamen diverse kerken in Nederland met plannen om deze tegemoetkoming op een eerlijker manier te gaan verdelen. In Dordrecht was het Samen Dordt die hiermee aan de slag ging.

Wie zijn erbij betrokken?
SUN Drechtsteden is erbij betrokken om te zorgen dat de steun bij de juiste personen terecht zal komen. Samen Dordt neemt vanuit haar netwerkfunctie de coördinatie voor haar rekening. In de werkgroep werken verschillende initiatieven mee, zoals SUN Drechtsteden, SchuldHulpMaatjes, SvF Schuldhulpverlening, Diaconaal Platform Dordrecht en anderen.

Hoe kan ik compensatie aanvragen?

Aanvragen kunnen worden ingediend door maatschappelijke organisaties die betrokken zijn bij hulp aan minima via het aanvraagformulier van SUN Drechtsteden. Zij beoordelen of de cliënt in aanmerking komt voor ondersteuning vanuit het Energiefonds. De aanvrager ontvangt een terugkoppeling over het al dan niet toekennen van een bijdrage.

Voor hulpvragen kan ook contact worden opgenomen met Hulplijn Dordt via 078-2001079.

Hoe kan ik financieel bijdragen?

Dordtenaren die iets kunnen en willen missen, kunnen een donatie doen aan Stichting Samen Dordt, NL16 RABO 0362598959 onder vermelding van Energiefonds. De Stichting heeft een ANBI-status wat betekent dat giften aftrekbaar zijn bij de belasting.

Eveneens is het mogelijk een garantiestelling te geven.

Energiefonds Dordt hoopt hiermee zo veel mogelijk minima uit de kou te helpen.