roos logo samen dordt

Voor de bloei van de stad!

Samen Dordt financieel steunen

Samen Dordt zet zich in voor kwetsbare stadsgenoten. Met jouw donatie help je ons om het diaconale werk in de stad mogelijk te maken. Donateur worden van Samen Dordt is heel eenvoudig. Geef een machtiging voor automatische incasso, betaal makkelijk en snel via iDEAL of maak je gift over naar onze bankrekening:

IBAN: NL16RABO0362598959 t.n.v. STICHTING SAMEN DORDT

De Stichting Samen Dordt is een erkende algemeen nut beogende instelling (ANBI). Dit betekent dat jouw donaties voor het werk van Samen Dordt aftrekbaar zijn bij de belasting.

Zelf op straat brood uitdelen is voor mij geen optie meer, maar ik kan nog altijd geld geven en bidden voor de diaconale initiatieven in onze stad.

Direct doneren via iDEAL

Maak direct een gift over aan stichting Samen Dordt via iDEAL. Ook als je Samen Dordt voor langere tijd wilt ondersteunen. Via onderstaand formulier bepaal je hoeveel je wilt geven en hoe vaak. Kies je voor een terugkerende betaling dan machtig je stichting Samen Dordt om via een automatische incasso dit bedrag van je rekening af te schrijven. Om je machtiging juridisch te waarborgen, maak je de eerste termijn via iDEAL over. Daarna wordt het aangegeven bedrag tot wederopzegging automatisch van je rekening afgeschreven.