Diaconaal Platform Dordrecht

Nieuwsberichten

Voorjaarsbijeenkomst 11 april

Omzien naar elkaar bij levenskruispunten

Stel jij weleens de vraag: “Red je het wel?”. Ingrijpende gebeurtenissen in ons leven kunnen ook financiële gevolgen hebben en tot problemen leiden. Wanneer je bijvoorbeeld ziek wordt, uit elkaar gaat of je inkomen verliest. Dan is het nodig dat iemand de vraag durft te stellen: “Red je het wel?”
Lees meer

Tom Kolsters van SchuldHulpMaatje neemt je mee in een concrete aanpak om als kerk om te zien naar elkaar bij levenskruispunten. Je gaat op de avond zelf aan de slag met kant-en klare middelen en krijgt tips en ideeën om de hele gemeente erbij te betrekken. Deze avond is zeer geschikt voor een breed kader; van diakenen en caritasmedewerkers tot contactpersonen, bezoekmedewerkers, ouderlingen, predikanten en kringleiders.
Kijk voor meer informatie op www.redjehetwel.nl

Locatie: Petruskapel op de Staart, Plein 1940-1945 nr. 1.
Datum: donderdag 11 april 2024
Tijd: inloop en  en koffie vanaf 19.30 uur, aanvang 20.00 uur