Diaconaal Platform Dordrecht

Nieuwsberichten

Verslag van de bijeenkomst van 10 maart

Op 10 maart jl. werd de halfjaarlijkse bijeenkomst gehouden van het Diaconaal Platform, met het thema “Samen Dordt – over de verhouding tussen diaconie en overheid”. Het thema werd aangedragen door Wilfred Boele, diaken van de hervormde wijkgemeente Rondom de Augustijnenkerk. Hij leidde het onderwerp zelf in.
Lees meer

Schrijnend voorbeeld
Wilfred noemde in het begin van zijn inleiding een schrijnend voorbeeld: ‘Een slecht geklede man die laveloos en verward was en onder het bloed zat. Hij lag enige tijd geleden plotseling voor de deur van de Pauluskerk in Rotterdam. Uiteindelijk bleken politie en ambulancepersoneel niet bereid zich over hem te ontfermen. „Argument: hij vormt geen gevaar voor zichzelf en zijn omgeving en wordt nergens geplaatst.” Na vertrek van de hulpdiensten was de medische afdeling van de Pauluskerk vrijwel de hele dag bezig om „dwars tegen het systeem met al z’n vinkjes in” de man uit Hongarije opgenomen te krijgen in een kliniek.
Een „ernstige klacht” die de Pauluskerk vervolgens bij de gemeente indiende over „de misstand van de weigering van hulp” leidde uiteindelijk tot het versnellen van de aanstelling van twee straatpsychiaters in Rotterdam.’

Belang zichtbaarheid van de kerk
De toenmalige predikant van de Rotterdamse Pauluskerk, ds. Dick Couvée, stelde: De kerk moet „niet bang zijn voor maatschappelijke actie.” „Zorg dat er structureel verandering komt in de positie van mensen die steeds weer aan de verkeerde kant van de streep zitten.” Hij noemde het van belang zichtbaar te maken, bijvoorbeeld richting de politiek, wie de kwetsbare mensen zijn en wat hun noden zijn.

Rol diakenen
Die woorden sluiten naadloos aan bij een hervormd ‘formulier’ voor de bevestiging van ambtsdragers uit het midden van de vorige eeuw; bij de opsomming van de taken en verantwoordelijkheden van diakenen wordt dan ook genoemd:

“Daarenboven zullen zij de kerk dienen in haar taak om ook overheid en volk te wijzen op hun roeping, te streven naar een samenleving, waarin het rechtvaardig toegaat en waarin er ruimte is voor ieder mens om te leven en te werken. In dit alles mogen zij in eenvoud en blijdschap tekenen oprichten van het Rijk, waarin de goedertierenheid en trouw elkander zullen ontmoeten, de gerechtigheid en vrede elkander zullen kussen. (Psalm 85:11).

Situaties waarin kerken en christenen tegen misstanden in de samenleving kunnen oplopen zijn er ook op andere gebieden; denk aan situaties als de zo genoemde toeslagenaffaire en die waarin uitkeringsgerechtigden hele hoge bedragen moeten terugbetalen omdat ze ondersteuning hebben gekregen van anderen; bijvoorbeeld in de vorm van iemand die boodschappen voor hen heeft betaald. Omdat dat als inkomsten wordt beschouwd, had het gemeld moeten worden en was het eindbedrag op de kassabon in mindering gebracht op de uitkering. (De regels hieromtrent zijn of worden overigens wel versoepeld. Dat geldt voor de gemeente Dordrecht, maar ook landelijk is dit onderwerp van bespreking.)

Verlegenheid aankaarten misstanden
In de bespreking bleek er overeenstemming over de vraag óf ‘de kerk’ een taak heeft in het aankaarten van misstanden, maar ook verlegenheid over de vraag hoe en wanneer dat dan zou moeten: hoe kom je dit onrecht op het spoor? Jan Slappendel, de inmiddels afgetreden voorzitter van de Adviesraad WMO en Jeugd (die, tussen haakjes, regelmatig DPD-bijeenkomsten bezocht) liet weten nogal teleurgesteld te zijn in het aantal meldingen uit de kerken over dingen die misgingen bij de uitvoering van de WMO.
De overheid is in sommige situaties niet alleen de oorzaak van de misstanden, maar ook de subsidiegever. Dat maakt het soms ook lastig kritisch te zijn (‘wiens brood men eet, wiens woord men spreekt’). Meldingen kunnen overigens ook naar de politieke partijen gaan. Of naar het DPD!

Oproepen voor de kerken
Aan het slot van de bijeenkomst werden nog twee concrete oproepen gedaan aan de aanwezige diakenen en medewerkers van de caritas, door:

  1. Jan van Burg, die deel uitmaakt van de werkgroep die bezig is een Energiefonds gestalte te geven, om gemeenteleden die zelf de korting op de energierekening (in de vorm van verlaging van de energiebelasting) niet nodig hebben, dit geld te doneren aan het fonds én om los daarvan bij te dragen uit de diaconale kas;
  2. Ellen van Dorp van de Hulplijn Dordrecht om gemeenteleden te stimuleren zich aan te melden als vrijwilliger bij de drie hulporganisaties achter die Hulplijn (Present, HipHelpt en Dordtse Helden).


Dank en uitnodiging 1 november 2022
Het DPD was deze avond te gast in de Kandelaarkerk van de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt). Namens de diaconie van deze gemeente sloot Paul de Romph de avond af.

De volgende halfjaarlijkse bijeenkomst van het DPD staat gepland voor dinsdagavond 1 november. En voor deze keer is de locatie ook al bekend: De Wijnstok in Dubbeldam.

Meer informatie?
Website: www.samendordt.nl/diaconaalplatform
E-mail: diaconaalplatform@samendordt.nl