Diaconaal Platform Dordrecht

Nieuwsberichten

Verslag halfjaarlijkse bijeenkomst – 11 april 2024, Petruskapel

Omzien naar elkaar bij levenskruispunten

Het ging op deze DPD-avond over schulden. Maar dan minder over de vraag hoe je daar aan, en ook weer vanaf komt, en meer over de vraag welke rol ‘de kerk’ kan spelen in het voorkomen dat mensen schulden krijgen, of het zo vroeg mogelijk signaleren als het toch gebeurt. Want daarmee is heel veel ellende te voorkomen. Tom Kolsters, werkzaam voor het landelijk ‘servicepunt’ van SchuldHulpMaatje, presenteerde het programma. Hij noemde een paar cijfers over de schuldenproblematiek in ons land, en over de gevolgen die dat heeft op de mensen die het treft. Ruim een half miljoen huishoudens heeft problematische schulden. Dat wil bijvoorbeeld zeggen dat ze rood staan, rekeningen niet kunnen betalen en/of betalings-achterstanden hebben en niet in staat zijn dit zelf op te lossen.
Lees meer

Veel mensen (60%) komen moeilijk rond of zijn financieel kwetsbaar door hoge vaste lasten en stijgende uitgaven. En wie die problemen niet heeft, kan ze zomaar krijgen omdat er niet voldoende reserve is om tegenslagen op te vangen. Gevolgen zijn o.a. een sociaal isolement (je durft nergens meer heen, want alles kost geld), depressie, relatieproblemen, ziekteverzuim, IQ verlies en zelfmoord.

Levenskruispunten
Levenskruispunten zijn gebeurtenissen in iemands leven die een grote invloed hebben. Denk aan mooie dingen als een huwelijk of geboorte, maar ook minder mooie als ziekte, scheiding of het overlijden van een partner. Die invloed is er ook op het gebied van de financiën. Kinderen kosten geld, en een scheiding zorgt er vaak voor dat de kosten van een woning ineens door één van beide partners opgebracht moet worden. Daarom is het van belang dat er niet alleen aandacht is voor de gebeurtenis zelf, maar ook voor de gevolgen die het kan hebben voor iemands portemonnee en bankrekening. Diakenen, maar ook anderen, hoeven ‘schuldhulp’ niet uitsluitend over te laten aan de professionals van de Sociale Dienst en de wijkteams, of de vrijwilligers van SchuldHulpMaatje en Thuisadministratie, maar kunnen ook zelf de vraag stellen: Red je het wel?

Red je het wel
Om te helpen schulden bespreekbaar te maken, ontwikkelde SchuldHulpMaatje een startpakket en ‘online tools’, bedoeld om vrijwilligers in de kerk te trainen om het probleem te signaleren, bespreekbaar te maken en de mensen die het betreft verder te helpen richting schuldhulp.
Tijdens het tweede deel van de bijeenkomst maakten de aanwezigen in groepen kennis met het startpakket ‘Red je het wel’. Zij speelden bijvoorbeeld het Kanzenspel (een bordspel om de “impact van levenskruispunten te ervaren”) of bogen zich over de Taboedoorbrekers (“40 vragen voor een goed gesprek over geld & schulden, eenzaamheid & hulp, werk & perspectief”).

Meer informatie
Op schuldhulpmaatje.nl is veel meer informatie te vinden over de schuldenproblematiek. En https://schuldhulpmaatje.nl/redjehetwel/ biedt tips en tools om die vraag, Red je het wel?, te stellen; daarop ook informatie voor kerken die het startpakket willen aanschaffen.

Verder
• In het ‘rondje langs de velden’ kwam de enige bijdrage van Annelies Brik, kinderwerker bij Staartlicht. Zij gaf een inkijkje in het werk dat in en vanuit de Petruskapel wordt gedaan; naast de clubs voor kinderen en jongeren werd er met Pasen ook een laagdrempelige viering gehouden. Staartlicht kan, naast gebed en meeleven, ook financiële ondersteuning van kerken goed gebruiken. Klik hier voor meer informatie over Staartlicht. 
• De volgende bijeenkomst is – onder het voorbehoud van Jakobus – op dinsdagavond 12 november. Save the date!
• Dick Piket, ouderling inde wijkgemeente Wilhelminakerk/Petruskapel sloot de avond af met het Luthers Avondgebed.