Diaconaal Platform Dordrecht

Nieuwsberichten

Uitnodiging halfjaarlijkse bijeenkomst DPD

Donderdag 10 maart over de verhouding ‘diaconie en overheid’

Op donderdag 10 maart 2022 organiseert het Diaconaal Platform haar halfjaarlijkse bijeenkomst met als thema ‘Samen in Dordt’. Het programma wordt toegespitst op de verhouding tussen diaconie en overheid. Er wordt nagedacht over diverse aspecten rondom veranderende maatschappelijke instellingen in verhouding tot de vaste instelling van God.
Lees meer

De instelling van God
Zorg voor elkaar, ouderen en zieken werd in het verleden gezien als een instelling van God en werd zonder overheidsbemoeienis geboden. De tijden zijn echter veranderd en zo ook de rol van maatschappelijke instellingen. Op  donderdag 10 maart denken we na over vragen als:

  • Wat zijn de gevolgen van een zorgende overheid op de uitvoering van diaconale taken? In hoeverre laten we de overheid toe binnen de zorg voor de ‘bloei van de stad’?
  • Hoe houden we de dienende liefde van Handelingen 4 vers 34 hoog als we voor een gemeentelid ook een Bijstandsuitkering kunnen helpen aanvragen?


De rol van de overheid

Andersom heeft de overheid kerken ook veel te bieden. Wmo, Aow, Wao, allemaal uiterst normale zaken anno nu. We hebben er allemaal recht op. Hoe gaan we daar mee om? En welke gevolgen heeft het als we met subsidie vanuit de kerkelijke achterban goede dingen doen. Kunnen we dan nog kritisch zijn naar de financier, de overheid?

Samen in Dordt
Ongetwijfeld wordt het een avond met waarschijnlijk meer vragen dan kant en klare antwoorden. Vragen die wellicht bij ieders bevestiging door het hoofd gingen. We zien er naar uit om met elkaar de geest te scherpen om in de Geest te arbeiden in Dordt. We zien ernaar uit om jou te ontmoeten! Koffie en thee staan klaar om 19.30 uur, om 20.00 uur start het programma. De bijeenkomst vindt plaats in de Kandelaarkerk, Van Eesterenplein 230, 3315 KW Dordrecht.

Website: samendordt.nl/diaconaalplatform
Email: diaconaalplatform@samendordt.nl