Diaconaal Platform Dordrecht

Nieuwsberichten

Uitnodiging halfjaarbijeenkomst Diaconaal Platform 

Diakenen van de Dordtse kerken en andere belangstellenden zijn van harte welkom op de halfjaarlijkse bijeenkomst van het Diaconaal Platform op DV donderdag 30 maart in de Grote Kerk. Inloop vanaf 19.30 uur, aanvang 20.00 uur, afsluiting 22.00 uur
Lees meer

Via de media komen de meest schrijnende verhalen over toenemende armoede in Nederland tot ons. Die was er natuurlijk al veel eerder, maar werd extra zichtbaar toen de inflatie én de energieprijzen de pan uit rezen. Tegelijkertijd horen we van veel diakenen dat ze het heel lastig vinden mensen in armoedesituatie op het spoor te komen en hen echt te ontmoeten. Daarom leek het ons een goed idee hier aandacht aan te besteden: hoe vinden hulpvragers en ‘hulpgevers’ (in dit geval: diakenen en caritasmedewerkers) elkaar. 

In het eerste deel van de bijeenkomst horen we de verhalen van, en gaan we in gesprek met Viola Breedveld van Jugon, Vereniging voor sociale verbinding (zie https://www.jugondordrecht.nl/wie-is-jugon ) én Joyce de Jong, een ‘ervaringsdeskundige’  als het om armoede in Nederland gaat. Wellicht kunnen zij ons helpen om de ontmoeting tot stand te brengen.    

Na de pauze houden we weer een ouderwets ‘rondje langs de velden’, waarin we aandacht vragen voor wat lokale ontwikkelingen. 

 Plaats van ontmoeting is de vergaderzaal van de Grote Kerk; die is, in tegenstelling tot de rest van het gebouw, wél verwarmd.   

Waar de Grote Kerk staat weet iedere Dordtenaar; hoe je er het beste kunt komen is een ander verhaal.   

  • bij de ingang van de kerk zijn een 12-tal gratis parkeerplaatsen; voorstel is die beschikbaar te houden voor de mensen die ze het hardst nodig hebben; 
  • Anderen die met de auto komen kunnen op veel andere plaatsen boven de spoorlijn terecht als ze bereid zijn daarvoor te betalen, of er net onder (b.v. op het grote parkeerterrein aan de Weeskinderendijk) als ze dat niet zijn. 
  • Maar het eenvoudigst en duurzaamst is natuurlijk de fiets. 

We hopen u en jullie te ontmoeten op 30 maart.  

Dan nog dit  

Eens in de drie jaar voeren samenwerkende kerken een landelijk onderzoek naar armoede uit. Het doel van het onderzoek is om aan overheid en samenleving te laten zien wat er op het kerkelijk erf aan zorg voor de onderkant van de samenleving gebeurt. Op 30 januari nam minister Carola Schouten tijdens een landelijke conferentie het rapport ‘Armoedeonderzoek 2020-2022’ in ontvangst.