Diaconaal Platform Dordrecht

Nieuwsberichten

Programma halfjaarlijkse bijeenkomst Diaconaal Platform 4-nov (uitnodiging)

“Kerk met beide benen in de buurt”

Het Diaconaal Platform Dordrecht organiseert donderdag 4 november 2021 een halfjaarlijkse bijeenkomst met als thema: "Kerk met beide benen in de buurt." Afgevaardigde van diaconieën en hulpverlenende organisaties worden uitgenodigd voor deze halfjaarlijkse netwerk- en inspiratiebijeenkomst.
Lees meer

Graag geven we je hierbij meer informatie over deze bijeenkomst, die gewoon doorgaat en plaatsvind in de grote kerkzaal van de Augustijnenkerk. We vragen niet om een QR-code, maar stellen wel voor om de ruimte goed te gebruiken en voldoende afstand te bewaren.

Vanaf 19:30 uur word je welkom geheten en staat de koffie klaar. Om 20:00 uur begint het programma. Adres van de Augustijnenkerk is Voorstraat 216, 3311 ET Dordrecht. Aanmelden voor de avond is niet nodig.

Programma

  • Het thema ‘Kerk met beide benen in de buurt’ wordt belicht vanuit een drieluik: waarom, wat en hoe? Vanuit een schets over wat er aan nood is in de stad (Ariadne Pors, DPD) zal Wiebe van Horssen (Missie Dordt en Samen Dordt) een en ander naar voren brengen over het UMOJA-initiatief en de rol van inloopplekken. Vervolgens zullen Henk-Jos van Leeuwen (Kruispunt Reeland) en Peter van der Schoor (De Andere Boeg) vertellen hoe zij op dit moment het thema handen en voeten geven.
  • De ‘jubileumeditie’ van onze halfjaarlijkse bijeenkomsten moest eerder helaas worden afgeblazen vanwege corona. Deze avond willen we er alsnog aandacht aan besteden in de vorm van een korte terugblik en een jubileumgebakje bij de koffie.
  • Na de pauze worden we bijgepraat over de situatie bij de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning), vooral met het oog op de vraag wat de Adviesraad WMO en Jeugd voor de kerk (Diaconie) kan betekenen en wederzijds. Oftewel, hoe kunnen kerken dienstbaar zijn aan de taak van de Adviesraad?


Meer informatie over het thema?