Diaconaal Platform Dordrecht

Nieuwsberichten

Groot nieuws

Het eerste deel van de halfjaarlijkse bijeenkomst, op 10 november j.l. in de Julianakerk van de Gereformeerde gemeente, werd ingevuld door een presentatie van mw. Tiny Hoving, coördinator van Micha Nederland. Na de koffie - met gevulde koek! - was er een lange rij mededelingen, stuk voor stuk het weten waard.
Lees meer

Micha …..
Micha Nederland is onderdeel van Micah Network, een wereldwijd netwerk van bijna 600 (ontwikkelings-)organisaties en kerken in 86 landen, met een ‘passion and commitment for integral mission’. De naam ontleent de organisatie aan Micha 6:8 

“Er is jou, mens, gezegd wat goed is, je weet wat de HEER van je wil:
niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten
en nederig de weg te gaan van je God.” 

Micha wil werken aan bewustwording en activatie om christenen te stimuleren werk te maken van ‘goed en recht doen’. 
Daarvoor is er o.a. een Micha-zondag (dit jaar op 16 oktober j.l.) en een cursus van zes avonden. Daarbij gaat het om onderwerpen als ‘genieten van genoeg’, ‘zuivere koffie’ (niet geoogst door slaven of zwaar onderbetaalde arbeiders), eerlijke kleding (niet geproduceerd door kinderen), duurzaamheid, enz. 
Maar altijd in een weg die je nederig gaat met God. 
Het DPD hoopt dat deze avond kerkelijke gemeenten ertoe aanzet de onderwerpen op de agenda te zetten, o.a. door de cursus deze winter aan te bieden (bijvoorbeeld in de 40 dagen- of lijdenstijd). 
Voor mensen die de cursus willen gaan geven is er op 8 december een instructieavond; wie die bij wil wonen, kan dat laten weten aan Wim Aanen 
(078-6311943, j.w.aanen@filternet.nl ). 
Download hier de powerpoint die Tiny Hoving tijdens haar presentatie gebruikte.

 

….. en wat verder ter tafel kwam….


WMO-raad
Het DPD is een doorstart van een eerder WMO-platform van kerken; toen de wet werd behandeld in de Tweede Kamer werd namelijk afgesproken dat de kerken recht hebben op een vertegenwoordiger in de plaatselijke WMO-adviesaad. Het DPD werd de ‘thuishaven’ voor deze vertegenwoordiger. Hans Nieuwland, diaken inde Julianakerk, nam deze plaats als eerste in en hij werd opgevolgd door mw. Wilma van Rijn van de R.K. caritas. 
Maar omdat haar periode er nu opzit, keek het DPD al uit naar een opvolger (v/m). Tot de raad vlak voor onze bijeenkomst liet weten; ‘Al enkele jaren geleden hebben we het losgelaten om iemand van een bepaalde organisatie zitting te laten nemen in de Wmo adviesraad Dordrecht’. Vraag is of dat zomaar kan; dat gaat het DPD uitzoeken.

Armoedeonderzoek
Eind oktober werd Armoede in Nederland 2016 gepresenteerd, een onderzoek naar de hulpverlening door kerken en kerkelijke organisaties in Nederland. Voor de bezoekers van de DPD-bijeenkomst was een brochure beschikbaar met een aantal conclusies en verhalen. Zo besteedden kerken in totaal ruim 36 miljoen aan hulp; een kleiner wordende kerk verleent méér hulp. Het onderwerp armoede is geen taboe meer, en er wordt in deze vorm van hulp veelal samengewerkt met andere geloofsgemeenschappen. 
Organisaties en kerken helpen veelal iedereen die hulp nodig heeft; of hulpvragers lid zijn van de kerk in de meeste kerken geen rol. En als het dat wel doet, is er in de helft van de gevallen nog de overtuiging dat dat niet zo zou moeten zijn. Het onderzoeksrapport, de brochure én de uitgave Betrokkenheid troef, Inspirerende diaconale initiatieven tegen armoede in Nederland zijn te bestellen of gratis te downladen, via www.kerkinactie.nl en/of www.knooppuntkerkenenarmoede.nl

Samenwerking hulporganisaties
Hans Bruggeman vertelde over een nieuwe poging om voor een aantal hulporganisaties – de diaconale banken, het Sociaal Fonds der Kerken, SchuldhulpMaatje, Present, en mogelijk ook anderen – toe te werken naar één loket; daardoor hoeven hulpvragers net bij iedereen instantie opnieuw hun verhaal te doen en gegevens te overleggen, maar is het wellicht ook mogelijk om subsidie te krijgen voor de organisaties die nu buiten de boot vallen. Er zijn gesprekken gevoerd met ambtenaren van de gemeente en die krijgen een vervolg. 

Terugkoppeling
Tijdens de bijeenkomst in maart, toen we stil stonden bij het 5-jarig bestaan van het DPD, is aan de bezoekers gevraagd op welke manier men zelf betrokken was bij de hulp aan ‘de arme kant van Dordrecht’, maar ook welke rol men zag voor het DPD (de reacties hangen aan het verslag van deze bijeenkomst op de DPD-site. 
Over de reacties op die laatste vraag, naar een mogelijke rol van het DPD, gaf Anita Stigter een terugkoppeling. Daarbij bleek dat het antwoord op een aantal vragen al op de site van het DPD staat. Zo kan iemand die op zoek is naar advies en hulp beginnen te zoeken in de rubriek Ik zoek hulpdaar staan verwijzingen naar de sites van veel hulporganisaties, gerubriceerd en wel. En wie er op die manier niet uitkomt, kan altijd een vraag sturen. De kerkelijke gemeenten die zich hebben aangesloten bij het DPD staan ook op de site.
Het DPD is zelf geen hulpinstantie (alleen maar een platform), dus de vraag om een aanbod van spullen via de website aan te bieden speelt zij door aan de Huisraadbank. 
Meer bijeenkomsten organiseren dan twee per jaar lijkt het bestuur geen goed idee; waarschijnlijk zou het ten koste gaan van de opkomst. De tip om actuele ontwikkelingen op de site te melden, wordt meegenomen. Het DPD wil ook die komende jaren kerken/diakenen én hulporganisaties blijven verbinden. 

Engelenproject Present
Rond de kerstdagen wil Present graag mensen de kans bieden om voor iemand die zij of hij (nog) niet kent iets aardigs te doen. 
U kunt dus voor iemand als het ware een engel zijn! U kunt hierbij denken aan het sturen van een leuk pakketje, maar ook een activiteit of een andere attentie is mogelijk. Het is niet de bedoeling dat er grote grote cadeaus worden gegeven; het gaat om een attent gebaar en dat mag van alles zijn. Voor mensen die engel willen zijn of iemand willen aanmelden is het adres http://stichtingpresent.nl/dordrecht/kerstengelen/  

De Wijkburger
Henk-Jan Seesink vertelt over dit initiatief van de plaatselijke afdeling van de Christen Unie en SGP.  De partijen  werken  i n  Dordrecht  samen   om  de  burger  te  ontmoeten.  Via  wijkburgers  is het  mogelijk  om  naar  burgers  te  luisteren.  Waarvoor  zijn  burgers   dankbaar  en  waar  is  er  nood?  Wijkburgers  zullen  de   problemen  in  eerste  instantie   niet  gelijk  kunnen  oplossen,  maar  bieden  de mogelijkheid  om  het  netwerk  omtrent  politie k,  kerken  en  organisaties  signalen  te  geven. Verder nemen wijkburgers deel aan evenementen in de wijk. Ben je iemand die als christen betrokken wil zijn in de wijk? Mail dan naar christenunie.dordrecht@gmail.com


Dordtse Evangelisatie
De DE zoekt gemeenten die eenmaal per zes weken de kraam op de Dordtse markt – die daar al 75 jaar staat – willen ‘bemensen’, én  mensen die willen helpen boodschappen, die anders weggegooid zouden worden omdat ze tegen de THT-datum aanzitten, te bezorgen bij stadsgenoten die daar heel veel behoefte aan hebben, maar net niet voldoen aan de criteria van de Voedselbank. Zie www.dordtse-evangelisatie.nl voor de contactgegevens van de genoemde én andere werkgroepen. 


Volgende bijeenkomst
Tenslotte nog de aankondiging dat de volgende bijeenkomst van het DPD staat gepland voor donderdagavond 16 maart 2017; locatie:EljamkimJan Lightartlaan 3 te Dordrecht. 
 
Diaken Willem van Valen van de Julianakerk sloot de avond af met dankgebed.