Diaconaal Platform Dordrecht

Nieuwsberichten

Locatie bevestigd: de Kandelaarkerk

Donderdag 10 maart halfjaarlijkse bijeenkomst DPD

De locatie voor de halfjaarlijkse bijeenkomst van het Diaconaal Platform Dordrecht is bevestigd. Op donderdag 10 maart 2022 staat vanaf 19.30 uur de koffie klaar in de Kandelaarkerk (Van Eesterenplein 230). Het programma over ‘diaconie en overheid’ start om 20.00 uur. Dankzij de ruime kerkzaal is het voor wie dat wenst mogelijk om voldoende afstand te houden.
Lees meer

Kandelaarkerk
De Kandelaarkerk is één van de leden van het Diaconaal Platform. De traditie is dat de bijeenkomsten op toerbeurt in verschillende Dordtse kerken worden gehouden. Vanuit de Kandelaarkerk worden diverse missionaire en diaconale activiteiten ontplooid, waaronder het buurtwerk van Staartlicht en de wekelijkse inloop PauzePlus. Zie voor meer informatie daarover https://samendordt.nl/vindplaatsen/kaart.

Bijeenkomst
De halfjaarlijkse bijeenkomst van het Diaconaal Platform heft dit keer als thema ‘Samen in Dordt’. Het programma wordt toegespitst op de verhouding tussen diaconie en overheid. Er wordt nagedacht over diverse aspecten rondom veranderende maatschappelijke instellingen in verhouding tot de vaste instelling van God. Klik hier voor meer informatie over de bijeenkomst en het programma.

Van harte welkom!

Website: samendordt.nl/diaconaalplatform