Diaconaal Platform Dordrecht

Nieuwsberichten

Kerken en WMO: en nu praktisch

Afgelopen voorjaar hield dr. Herman Noordgraaf voor het Diaconaal Platform Dordrecht een boeiende lezing over Kerk en WMO. Maar aan boeiende lezingen hebben mensen ‘in nood’ op zich niet zoveel; daarom was de najaarsbijeenkomst gericht op de praktijk: bezoekers konden twee ronden ‘speeddaten' met organisaties die de hulp van vrijwilligers prima kunnen gebruiken.
Lees meer

Bij de opening klonken de bekende woorden uit Jeremia 29; daar wordt het volk van God, Israel, opgeroepen vrede, shalôm, te zoeken en te bidden voor Babel, de goddeloze of anti-goddelijke stad – bekend van de torenbouw en het boek Openbaring – waarheen het volk in ballingschap is gevoerd. In de vertaling van de NBV: Bid tot de HEER voor de stad waarheen ik jullie weggevoerd heb en zet je in voor haar bloei, want de bloei van de stad is ook jullie bloei. Aan de opdracht is dus een belofte verbonden

Ariadne Pors van het Sociale Team (ST) in Krispijn gaf een korte uitleg over deze teams. Aanleiding tot het instellen ervan was het feit dat er een versnipperd aanbod was van voorzieningen, waarbij mensen met een meervoudige problematiek tussen wal en schip vielen; zij werden van hot naar her gestuurd om overal wat hulp te vragen. 
Tot de doelgroep horen vooral wijkbewoners met een meervoudige hulpvraag en een verminderde zelfredzaamheid. De teams zijn dan ook generalistisch: mensen uit verschillende organisaties bieden algemeen maatschappelijk werk (Vivenz), cliëntondersteuning (MEE), pedagogische ondersteuning (Careyn), er zijn medewerkers van Flexus Jeugdplein, de woningbouwverenigingen (Woonbron en Trivire) én zichtbare schakel-verpleegkundigen van Aafje, Internos en Wielborgh. 
In Dordrecht zijn vijf ST’s, nogal ongelijk verdeeld over de stad: Dordt-West heeft er drie, één in respectievelijk Krispijn, Wielwijk en Crabbehof. In het oosten van de stad moeten Sterrenburg, Dubbeldam en Stadspolders het met één team doen en hetzelfde geldt voor Dordrecht-Noord: daar werkt het ST in het centrum, de Noordflank, Reeland en de Staart. Hoofdonderdeel van de avond waren twee speeddate-ronden van ieder 20 minuten, waarin bezoekers – dit keer niet alleen diakenen, maar ook de nodige andere gemeenteleden – kennis konden maken met de vijf ST’s, mensen van Vluchtelingenwerk, een regionaal samenwerkingsverband van christelijke organisaties (De Hoop, Lelie Zorggroep) en organisaties die actief zijn in de zorg voor dak- en thuislozen (incl. ex-gevangenen). Doel was potentiële vrijwilligers en organisaties die daarnaar op zoek zijn te koppelen; de toekomst moet uitwijzen in hoeverre dat gelukt is. Omdat het programma wat uitliep, werd het onderdeel mededelingen sterk ingekort. 
In dit verslag geven we ze wel volledig weer:

* Op de middag van deze halfjaarlijkse bijeenkomst, 29 oktober, ging Stichting Urgente Noden-Drechtsteden van start. De Drechtraad heeft recent ingestemd met de komst van SUN en geld beschikbaar gesteld voor de organisatie, zodat iemand aangesteld kan worden die – om te beginnen – bijdragen van grote fondsen kan binnenhalen. Een welkom aanvulling op het Sociaal Fonds der Kerken; daar wordt steeds vaker een beroep op gedaan, zodat men afgelopen zomer al tegen de bodem van de kas aankeek. 

* Minder goed nieuws is er over Present Dordrecht-Papendrecht. Omdat de gemeente Dordrecht weigert de stichting financieel te steunen en ook de ondersteuning van fondsen wegviel, zal het werk vanaf begin 2016 (vrijwel) stil liggen. Het bestuur hoopt wel een doorstart te maken, maar dat zal niet direct kunnen. Met het verdwijnen van Present komt niet alleen de inzet van 600 vrijwilligers bij het leegruimen van vervuilde huizen en tuinen, het behangen en schilderen van woninkjes en heel veel andere klussen ten behoeve van mensen zonder budget op de tocht te staan; Dordrecht loopt de kans ook de zeer gedreven coördinator van de organisatie, Anita Stigter, te verliezen; zij is de vrouw met het grootste netwerk in professionele en vrijwilligersorganisaties én de kerken.

* SchuldHulpMaatje Drechtsteden kan gelukkig wel door, zij het zonder betaalde coördinator. Omdat financiële steun nodig blijft, ontvangen de kerken bij dit verslag een brief van de stichting. De volgende bijeenkomst van het DPD staat gepland voor 10 maart 2016. Eduard Berrevoets, oudste in de gemeente Jozua – waar het DPD gastvrij werd ontvangen en gebruik kond maken van de grote samenkomst zaal én drie andere zalen, nodig om dit programma mogelijk te maken – sloot de avond af met gebed.

Wie de avond gemist heeft, maar wel ingezet wil worden, kan gewoon binnenlopen bij de Sociale Teams en Vluchtelingenwerk. Bel of mail voor informatie over de andere genoemde organisaties

De volgende halfjaarlijkse bijeenkomst staat gepland op donderdag 10 maart 2016