Diaconaal Platform Dordrecht

Ik zoek hulp bij schulden

De volgende organisaties bieden hulp bij schulden in Dordrecht:

SchuldHulpMaatje is een project waarbij goed toegeruste vrijwilligers ondersteuning bieden aan mensen met financiële problemen of ten behoeve van schuldpreventie. 

Vanaf medio 2011 zijn er ook in Dordrecht opgeleide maatjes beschikbaar. Zie voor meer informatie over het project de website van Schuldhulpmaatje; www.schuldhulpmaatje.nl 

Voor hulp bij (dreigende) schulden kun je mailen naar de coördinator van SchuldHulpMaatje Dordrecht: shmdordrecht@gmail.com.

Aanmelden kan ook via www.uitdeschulden.nu

De Sociale Dienst Drechtsteden kan mensen met dreigende schulden op verschillende manieren bijstaan. Op deze website vind je informatie over het zelf oplossen, een budgetgids, bespaartips en – wanneer er geen sprake is van problematische schulden- over de mogelijkheid tijdelijk  gratis budgetbeheer te krijgen. enz. Ook kun je via deze site de gemeente benaderen met het verzoek informatie te verstrekken over het A-team, dat kan helpen een administratie te ordenen; meer informatie vindt u hier.  

Ik zoek financiële ondersteuning

Bij de volgende organisaties kun je een aanvraag doen voor financiële ondersteuning:

Via het Sociaal Fonds van de Kerken kan soms een (bescheiden) bijdrage of lening worden verstrekt in situaties waarin geen andere voorzieningen voorhanden zijn. De stichting Sociaal Fonds van de Kerken heeft als doel: het onder omstandigheden bieden van financiële ondersteuning aan inwoners van Dordrecht, die in een zodanige financiële noodzaak verkeren dat zij bedreigd worden in hun maatschappelijk functioneren. (art. 2 lid 1a van de statuten).

Personen die onder deze categorie vallen, kunnen een aanspraak maken op een lening of gift uit het Sociaal Fonds. Overigens moet worden gemeld dat het fonds een beperkte begroting heeft en bedoeld is voor schrijnende situaties. Download hier het aanvraagfomulier.

In het Sociaal Fonds participeren verschillende kerken en gemeenten, die elk ook een afvaardiging hebben binnen het bestuur. Gezamenlijk dragen zij verantwoordelijkheid voor de financiën van het fonds.

>> Meer informatie over het sociaal fonds

Stichting Leergeld Nederland heeft als missie het voorkomen van sociale uitsluiting van kinderen uit gezinnen met minimale financiële middelen. Leergeld biedt kansen aan kinderen in de leeftijd van 0 tot 18 jaar om te kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten.

Hierdoor kunnen ook deze kinderen hun sociale vaardigheden en kennis zo optimaal mogelijk ontwikkelen en later als volwassenen volwaardig  participeren in de samenleving. Door deze kinderen niet buiten te sluiten, wordt voorkomen dat de maatschappij er later duur “leergeld” voor gaat betalen.

Het motto van Leergeld is : “Alle kinderen mogen meedoen”
Meer info: www.leergelddrechtsteden.nl

Sinds het voorjaar van 2016 kunnen Drechtstedenaren in noodgevallen ook een beroep doen op de Stichting Urgente Noden (SUN) – Drechtsteden. Zie voor de voorwaarden en werkwijze de site: http://sundrechtsteden.nl 

Ik zoek hulp in natura

De volgende organisatie bieden hulp in natura: levensmiddelen, kleding, huisraad of goedkope vakanties.

De hulp van de Voedselbank Dordrecht is bedoeld om mensen/gezinnen een steuntje in de rug te geven bij het oplossen van hun financiële problemen en is in principe tijdgebonden. Dat doen we door mensen/gezinnen, op verzoek van professionele hulpverleners, tijdelijk een wekelijks voedselpakket te verstrekken.

Hulp kan worden geboden voor een maximum periode van 3 jaar, gekoppeld aan de maximale periode van een schuldsanering. Hiervoor werkt de Voedselbank Dordrecht  samen met bedrijven en supermarkten. Zij doneren hiervoor hun overschotten die ze, om wat voor reden dan ook, niet meer kunnen verkopen.

Dit levert diverse voordelen op voor alle betrokken partijen.

  • Er gaat geen voedsel verloren.
  • Mensen met weinig geld krijgen eten.
  • En bedrijven kunnen op relatief goedkope wijze van hun overschotten afkomen.


Zo zorgen we er samen voor dat armoede wordt bestreden, voedseloverschotten verdwijnen en zelfs dat het milieu minder wordt belast. Voedselbank Dordrecht is aangesloten bij de Vereniging Voedselbanken Nederland, de overkoepelende landelijke organisatie van Voedselbanken. Voedselbank Dordrecht werkt alleen met onbetaalde vrijwilligers en is afhankelijk van giften van derden (in geld, natura en in goederen)  om de doelstellingen te realiseren.

Zie www.voedselbankdordrecht.nl voor meer informatie (zoals de voorwaarden voor aanmelding en de aanmeldprocedure).

Wie om de één of andere reden niet in aanmerking komt voor een wekelijks pakket van de Voedselbank, kan wellicht wel een beroep doen op de werkgroep Dagelijks Brood van Samen Dordt. Kijk op samendordt.nl/dagelijksbrood voor informatie en aanmelding. 

De kledingbank is een stichting met als doel het doorgeven van goede herbruikbare kleding aan mensen die het hard nodig hebben, maar dit niet (meer) kunnen betalen.
 
Ook in Dordrecht en omstreken bestaat deze behoefte. Veel burgers verkeren in een onwenselijke situatie met een zeer laag netto inkomen waardoor zij niet genoeg geld hebben om kleding en schoenen aan te schaffen voor henzelf, de kinderen en partner. 
Meer info: www.kledingbank-dordrecht.nl  

In de lijn van de Voedselbank en Kledingbank is de stichting “Geef het Dordt” opgericht. De stichting stelt zich ten doel goede gebruikte huisraad in te zamelen en deze weg te geven aan mensen die dit om allerlei redenen zelf niet kunnen betalen. Geef het Dordt biedt de huisraad helemaal gratis aan. Bij elke levering vraagt “Geef het Dordt” een vergoeding voor het bezorgen aan huis als dat nodig is. Met eigen vervoer zijn er geen kosten aan verbonden.

Hoe werkt het 
Geef het Dordt is bestemd voor mensen uit de Drechtstreek die niet over voldoende financiële middelen beschikken om zelf huisraad aan te schaffen. Geef het Dordt werkt met doorverwijzers. Dit zijn kerken, organisaties en hulpverleners die het contact leggen met “Geef het Dordt”. De begeleider / hulpverlener van een erkende organisatie of diaconie kan het formulier op onze website aanvragen en insturen. Na goedkeuring maken wij een afspraak en kan de cliënt samen met de begeleider langs komen op onze locatie voor het uitzoeken van de gewenste huisraad. 
 
Stichting Geef het Dordt 
Merwedestraat 277
3313 GT Dordrecht
www.geefhetdordt.nl 

LETS staat voor Lokaal Economisch Transactie Systeem. Oftewel: het ruilen van goederen en diensten op lokaal niveau door wijk bewoners onderling.
Er wordt geen geld gebruikt, de transacties worden bijgehouden en verrekend door middel van een punten systeem.
Een eeuwenoud concept dat burgers van elke achtergrond en leeftijd bij elkaar brengt, dat heet in de volksmond: ruilhandel!  
Meer info: www.letsdordrecht.nl

Op Facebook zijn er diverse groepen waar je gratis spullen en eten kan krijgen.
Ook zijn er ruilgroepen, waar je spullen of diensten kan ruilen voor andere spullen, boodschapjes of diensten. Iedere groep heeft zijn eigen regels met betrekking tot het reageren op spullen, dus lees deze altijd even door.

Hieronder een aantal links naar groepen:


Hoe bezuinig jij in je huishouden, hoe doe je voordelig boodschappen, waar maak je voordelig mee schoon, hoe verwijder je die vervelende vlekken? Al deze vragen mag je stellen op Facebookgroep Low budget tips en vragen. En hier zijn nog veel meer tips te vinden.

www.huizenruil.com

www.holidaylink.com

https://vakantiegeldsamendelenhia.nl/

www.devakantiebank.nl

www.vincentiusvereniging.nl

https://nivon.nl/natuurvriendenhuizen/ 
Als je lid bent van de Nivon krijg je korting

www.Ritasreisbureau.nl

www.hetvakantiebureau.nl 
Voor diaconale gezinsvakanties. Aanmelden kan van 19 maart tot 19 april. Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst en/of naar aanleiding van de motivatie behandeld. In de week van 23 aprilhoren de gezinnen (en de betrokken diaconieën) of ze geplaatst zijn.

https://www.vakantiekinderfeesten.nl/

https://kinderhulp.nl/over/ 
Richt zich op de armoede van kinderen en bieden korting aan kinderen die een dagje of een weekje weg willen.

www.zonnebloem.nl/vakanties 
Heeft huisjes en vaarvakanties. Bieden 25% korting aan op de reissom voor mensen die weinig te besteden hebben. Als je heel weinig financiën hebt, kan je een brief schrijven met de reden en kijkt het bestuur van De Zonnebloem wat er voor jou gedaan kan worden. 


www.stichtingneverland.nl 
Een week op kamp voor kinderen van 5 tot 12 jaar. Kosten €90,00 per kind.

Ik zoek praktische hulp

Heb je praktische hulp nodig? Dan kun je bij de volgende organisaties terecht:

Present slaat een brug tussen mensen die iets hebben te bieden en mensen die daarmee geholpen kunnen worden. Als makelaar in vrijwilligerswerk bieden wij de mogelijkheid voor vrijwilligers om zich in Dordrecht  in te zetten voor mensen die te maken hebben met armoede, een slechte gezondheid of een sociaal isolement.
Hulpvragen in en om het huis kunnen dus worden opgepakt, daarbij kunt u denken aan: schilderen, tuinieren, klusjes, schoonmaken of grondige opruimactie. Kijk hier voor meer informatie.

Contact: Tineke Geertsma 06-13860806 of Ellen van Dorp 06-15333042

Jaarlijks event op Hemelvaartsdag  voor en door Dordtenaren van alle leeftijden.

De missie van Serve the City is om vrijwilligers te mobiliseren om op praktische wijze Gods liefde te laten zien aan mensen (in nood).

Kijk hier voor meer info en contact.

Jongeren uit de Hervormde wijkgemeenten rondom de Pauluskerk en Augustijnenkerk zijn bereid klusjes te doen; zie hier voor meer informatie. 
Contactpersoon is Jan-Pieter van de Leer, tel. 06-57982804. 

Stichting Werkbank stelt zich ten doel: het ondersteunen van (jonge) kwetsbare mensen in de Drechtsteden bij het vinden en aangaan van een arbeidsbetrekking van een betaalde arbeidsbetrekking/dienstverband” en houdt voor de doelgroep wekelijks een werkcafé. Zie www.werkbankdrechtsteden.nl 

Stichting ANDERS daagt ondernemers uit om een stukje van hun unieke diensten/producten/talenten beschikbaar te stellen aan mensen in de samenleving die dát keihard nodig hebben. Met elkaar ontdekken we opnieuw hoe mooi het is om te geven en ontvangen.

Want geven maakt rijk! Zie http://stichtinganders.nl

Wat doe je met een stoel waarvan een poot los zit? Met een broodrooster die niet meer werkt? Of met een wollen trui waar mottengaatjes in zitten? Weggooien? Mooi niet! Ga ermee naar een Repair Café. Daarvan zijn er ook een aantal in Dordrecht; zie deze website. Meer informatie vind je hier en op Facebook. Informatie over het Herstel Café Dubbeldam, dat niet op deze site staat, vind je hier.

Voor mensen die problemen hebben met hun financiële huishouding biedt Humanitas Drechtsteden (gratis) Thuisadministratie.
Informatie en/of  aanmelding via www.humanitasdrechtsteden.nl , Drechtsteden@humanitas.nl of
telefoon 06-20121885.

Vanuit het Platform voor Dak- en Thuislozen is er een informatieve website waarin je middels een keuze menu wordt geholpen om te weten waar je aan kan kloppen als je een onderdak hulpvraag hebt. 

Via deze link kom je op de website Thuis in de Wijken – EHBO (Eerste Hulp Bij Onderdak)

Belangenbehartiging

WMO adviesraad en Jeugd
Met de invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) zijn er in alle gemeenten ook WMO-adviesraden in het leven geroepen. IN Dordrecht heet die inmiddels Adviersraad WMO en Jeugd. Voor informatie kunt u hier kijken of bellen met beleidsmedewerker Mariëtte Teunissen, te bereiken via 06 – 38 54 59 12.  U kunt ook direct contact opnemen met de voorzitter Jan Slappendel via 06 – 23 75 76 85

Platform Dak- en thuislozen
Voor deze groep medeburgers kent Dordrecht  een eigen platform; daarin zijn o.a. het Leger des Heils, het Diaconaal Aandachtscentrum en Inloophuis De Hoop vertegenwoordigd. Secretaris van het platform is Theo de Rooij, theoderooij7@ziggo.nl

Platform tegen Armoede
Dit platform is een initiatief van drie politieke partijen in Dordrecht (PvdA, GroenLinks en de SP) en de lokale afdeling van het FNV, maar kent momenteel veel meer deelnemers. Kijk hier voor informatie en de contactgegevens.