Diaconaal Platform Dordrecht

Ik wil helpen als vrijwilliger

Weldoen aan je naaste binnen en buiten je eigen kerkelijke gemeente is een christelijke opgave. Stel dat je nog niet zo kunt vinden waar jij je steentje aan bij kunt dragen dan zijn er diverse instanties die altijd wel mensen zoeken die wat willen betekenen voor een ander.

Schulden en armoede, stressbron één in Nederland. Schuldhulpmaatjes helpt mensen naar een beter perspectief: https://schuldhulpmaatje.nl/samen-lukt-t/vrijwilliger-worden/ 

Ben jij zo iemand met een luisterend oor en inlevingsvermogen? Je kunt praktische hulp bieden door orde te scheppen in de administratieve chaos. En onderschat het geven van morele steun niet. Wie dat aan iemand kan bieden is goud waard.

Op gezette tijden wordt er in de Drechtsteden een driedaagse cursus georganiseerd voor mensen die SchuldHulpMaatje willen worden. Hier kun je lezen wat je kunt verwachten en wat er van je verwacht wordt als maatje.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met SchuldHulpMaatje Drechtsteden via shmdrechtsteden@gmail.com

Meer informatie en aanmelden kan ook via www.schuldhulpmaatje.nl

Warm hart voor de vluchtelingen? Zij hebben je nodig.

Vluchtelingenwerk Nederland zoekt vrijwilligers om mee te doen in de initiatiefgroep ongedocumenteerden en voor allerlei werkzaamheden.

  • financiële ondersteuning en ruimte voor het opzetten van een Wereldhuis
  • ondertekenen intentieverklaring


VluchtelingenWerk Zuidvleugel

  • financiële ondersteuning bij kosten van gezinshereniging: ticket- en legeskosten
  • vrijwilligers voor allerlei werkzaamheden bij VluchtelingenWerk


Meer vrijwilligersvacatures bij Vluchtelingenwerk

Als je niet weet wat je wilt of kunt, zoek het uit op:  https://inzet078.nl/vrijwilligerscheck/

Ik wil helpen door te geven

Heb je spullen over waarmee je een ander kunt helpen, of wil je misschien een inzamelingsactie opzetten in je kerk of in je buurt, dan kun je bij de volgende Dordtse organisaties terecht: 

Doe je graag boodschappen voor een ander? De Voedselbank ontvangt graag je bijdrage: http://www.voedselbankdordrecht.nl/voedsel-aanbieden/

Goede kleding over? De kledingbank geeft ze gratis voor je weg aan wie het nodig heeft https://www.kledingbank-dordrecht.nl/openingstijden/

Meubels en huisraad over en heb je graag dat het gratis terecht komt bij wie het nodig heeft? https://geefhetdordt.nl/

Geld over? Alle organisaties die hulp verlenen, kunnen geld gebruiken. Kijk eens op de sites van St. Present, Schuldhulpmaatje, Kledingbank, Voedselbank, Geef het Dordt, Stichting Urgente Noden of Het Sociaal Fonds van de kerken.

Ik kom graag in contact met het Diaconaal Platform

Wil je graag jouw initiatief onder de aandacht van de diaconieën brengen of heb je een vraag over het Diaconaal Platform, neem dan contact met ons op.

    * Dit is een verplicht veld