Diaconaal Platform Dordrecht

Nieuwsberichten

Halfjaarlijkse bijeenkomst is verschoven naar najaar 2021

Vanwege de maatregelen die momenteel nog gelden, is er besloten de bijeenkomst van 22 april over de zomervakantie heen te tillen.
Lees meer

Begin dit jaar hebben we besloten onze halfjaarlijkse bijeenkomst – die tegelijkertijd de ‘viering’ van ons 10-jarig bestaan zou zijn – even uit te stellen,  in de hoop (en verwachting) dat er tweede helft april weer wat meer ruimte zou zijn om met meer mensen bij elkaar te komen. Maar de afgelopen dagen is gebleken dat dat er niet inzit. Voorlopig geldt er een avondklok; weliswaar tot 22.00 uur, maar ook dan is het houden  van een ‘hybride bijeenkomst’ (30 mensen fysiek, de rest digitaal) in onze optiek niet goed mogelijk. En om deze bijeenkomst weer helemaal digitaal te doen leek ons ook geen goed idee. Daarom hebben we besloten de bijeenkomst van 22 april over de zomervakantie heen te tillen.
We hopen op uw begrip. 

Zodra er meer duidelijk is over de situatie na de zomer prikken we een nieuwe datum, en die laten we zo snel mogelijk aan u weten. Wilt u dit bericht ook doorsturen aan de mensen met wie u de uitnodiging gedeeld heeft?

Ondertussen hopen we van harte dat het diaconale werk door kan gaan; zeker in deze coronatijd zijn er meer mensen afhankelijk van anderen die oog en hart voor hen hebben. We wensen u van harte daarbij Gods zegenende nabijheid toe.