Diaconaal Platform Dordrecht

Nieuwsberichten

Halfjaarlijkse bijeenkomst DPD 4-nov

Het Diaconaal Platform Dordrecht organiseert donderdag 4 november 2021 een halfjaarlijkse bijeenkomst met als thema: "Kerk met beiden benen in de buurt." Afgevaardigden van diaconieën en hulpverlenende organisaties worden van harte uitgenodigd voor deze halfjaarlijkse netwerk- en inspiratiebijeenkomst.
Lees meer

Op dinsdag 10 maart 2020 hield het Diaconaal Platform zijn laatste fysieke halfjaarlijkse bijeenkomst in de Stephanuskerk. Er waren toen net wat corona-maatregelen van kracht geworden, maar verder was er nog niet zoveel aan de hand. Daar kwam al snel verandering in. In het najaar van 2020, op 13 oktober, konden we alleen een digitale bijeenkomst houden en werd de viering van ons 10-jarig jubileum uitgesteld. 

Maar nu er weer veel meer mogelijk is, hopen we op donderdag 4 november weer een fysieke bijeenkomst te houden. We kunnen daarvoor terecht in de royale Augustijnenkerk (Voorstraat 216), zodat we op dezelfde manier kunnen werken als in veel kerkdiensten: wie toch liever nog wat afstand houdt, heeft daarvoor alle ruimte. Inloop vanaf 19.45 uur. Start om 20.00 uur.

Tijdens het eerste gedeelte kijken we met een diaconale blik naar het thema: kerk met beide benen in de buurt” (gebaseerd op het gedachtegoed van UMOJA Nederland). Kernvraag is: hoe kunnen we wijkgerichte bewegingen stimuleren en de inloopmogelijkheden van kerken inzetten ten behoeve van de diaconale presentie? Na de pauze word je door de WMO Adviesraad bijgepraat over de WMO en hoe je invloed kunt hebben op lokaal beleid. We zullen ook kort aandacht besteden aan ons jubileum. 

We ontmoeten je graag op 4 november a.s. om 20.00 uur in de Augustijnenkerk. Indien je nog niet op onze mailingslijst staat, stuur dan een mail naar diaconaalplatform@samendordt.nl. Dan sturen we je een uitgebreidere uitnodiging. Aanmelden voor de avond is niet nodig. 

Verhaallied over ‘kerk met beide benen in de buurt’