Diaconaal Platform Dordrecht

Halfjaarbijeenkomst Diaconaal Platform – verschoven!

Beste diakenen, caritasmedewerkers en andere betrokkenen,

Begin dit jaar hebben we besloten onze halfjaarlijkse bijeenkomst – die tegelijkertijd de ‘viering’ van ons 10-jarig bestaan zou zijn – even uit te stellen,  in de hoop (en verwachting) dat er tweede helft april weer wat meer ruimte zou zijn om met meer mensen bij elkaar te komen. Maar de afgelopen dagen is gebleken dat dat er niet inzit. Voorlopig geldt er een avondklok; weliswaar tot 22.00 uur, maar ook dan is het houden  van een ‘hybride bijeenkomst’ (30 mensen fysiek, de rest digitaal) in onze optiek niet goed mogelijk. En om deze bijeenkomst weer helemaal digitaal te doen leek ons ook geen goed idee. Daarom hebben we besloten de bijeenkomst van 22 april over de zomervakantie heen te tillen.

We hopen op uw begrip.
Zodra er meer duidelijk is over de situatie na de zomer prikken we een nieuwe datum, en die laten we zo snel mogelijk aan u weten.

Wilt u dit bericht ook doorsturen aan de mensen met wie u de uitnodiging gedeeld heeft?
Ondertussen hopen we van harte dat het diaconale werk door kan gaan; zeker in deze coronatijd zijn er meer mensen afhankelijk van anderen die oog en hart voor hen hebben. We wensen u van harte daarbij Gods zegenende nabijheid toe. 

Datum

29 mrt 2021
Expired!

Labels

Diaconaal Platform
Diaconaal Platform Dordrecht

Organisator

Diaconaal Platform Dordrecht
Email
diaconaalplatform@samendordt.nl
Website
http://samendordt.nl/diaconaalplatform