Diaconaal Platform Dordrecht

Nieuwsberichten

Energiefonds Dordt van start

Geeft warmte door!

Met het online gaan van de website deze week is het Energiefonds Dordrecht officieel van start gegaan. Het fonds staat vanaf vandaag open voor donaties.
Lees meer

Het Energiefonds Dordt is ontstaan als een initiatief tot herverdeling van de energiecompensatie die door de overheid wordt gegeven. Binnen het Energiefonds wordt samengewerkt met onder andere SUN Drechtsteden, SchuldHulpMaatjes, SvF Schuldhulpverlening en het Diaconaal Platform.

Hoe maken we het energiefonds bekend?
Stichting Samen Dordt heeft de kerken in Dordrecht benaderd met de vraag of zij willen helpen het Energiefonds bekend te maken bij hun achterban. Dit door digitale flyers te verspreiden, waarin enerzijds de oproep gedaan wordt een donatie te doen aan het Energiefonds Dordt en anderzijds uitleg wordt gegeven over de mogelijkheden een ondersteuningsaanvraag in te dienen.
Daarnaast zullen artikelen geplaatst worden over het Energiefonds Dordt in diverse lokale media, om op die manier nog meer Dordtenaren te bereiken. Ook zullen er flyers worden neergelegd op centrale plaatsen in de stad.

Doe ook mee!
Wij vragen alle Dordtenaren, bedrijven en particulieren, om met ons mee te doen door het Energiefonds in brede kring bekend te maken. Het Energiefonds is van en voor alle Dordtenaren!
Doe met ons mee en laat anderen niet in de kou staan. Maak een gift over naar IBAN NL16 RABO 0362 5989 59 t.n.v. Stichting Samen Dordt o.v.v. Energiefonds Dordt. Op de website is het mogelijk via iDeal te doneren.

Meer informatie
www.samendordt.nl/energiefonds