Diaconaal Platform Dordrecht

Nieuwsberichten

Energiefonds Dordt geeft warmte door

Hulp voor minima die in de kou zitten

Toen eind vorig jaar duidelijk werd dat de overheid de sterk gestegen energieprijzen zou gaan compenseren ontstonden in verschillende kerken in Nederland plannen om het geld op een eerlijker manier te verdelen. Arm en rijk profiteren van dezelfde regeling. Ook mensen die het niet direct nodig hebben.
Lees meer

Werkgroep
Ook in Dordrecht is vanuit de kerken een werkgroep samengesteld om na te denken over hoe we dit in onze stad kunnen realiseren. In het team werken verschillende organisaties en initiatieven mee zoals SUN Drechtsteden, SchuldHulpMaatje, SvF SchuldHulpVerlening, Diaconaal Platform Dordrecht en anderen. Samen Dordt geeft invulling aan het Energiefonds vanuit haar netwerkfunctie. Zij staat als stichting op de bres voor de bloei van de stad. Ook de politiek weet ons te vinden als het gaat om samen te werken en de minima te bereiken.

Plan van aanpak
De werkgroep heeft een concreet plan uitgewerkt. Stichting Samen Dordt gaat het Energiefonds Dordt beheren. Stichting SUN gaat de toetsing verzorgen. De aanvragen worden gedaan door diverse instanties die mensen begeleiden en hun financiële omstandigheden kennen. Op deze manier kunnen we de gelden eerlijk verdelen en hopen we dat mensen met financiële nood niet verder in problemen komen. Alle Dordtenaren en bedrijven kunnen bijdragen.

Bijdragen
Wij vragen de Dordtse kerken en diaconieën, alsook bedrijven en particulieren, om met ons mee te doen door dit in brede kring bekend te maken. Het Fonds is van en voor alle Dordtenaren. Er komt binnenkort een campagne in diverse kranten en sociale media. Er wordt een flyer gemaakt om te verspreiden. Wellicht wil je financieel bijdragen of een garantiestelling leveren. Doe met ons mee. Laat anderen niet in de kou staan. Maak een gift over naar IBAN  NL16 RABO 0362 5989 59   t.n.v. Stichting Samen Dordt o.v.v. Energiefonds Dordt.