Diaconaal Platform Dordrecht

Nieuwsberichten

... en wat doen we daaraan?

Wat komt er op ons af? Dat was de vraag die centraal stond tijdens de halfjaarlijkse bijeenkomst van het DPD in maart van dit jaar. Vertegenwoordigers van de Sociale Dienst Drechtsteden vertelden toen wat alle wijzigingen - of: bezuinigingen - in de zorg gingen betekenen voor de burgerlijke gemeente. De verwachting was (en is) dat dat ook consequenties heeft voor de caritas, diaconieën en hulporganisaties; er zullen waarschijnlijk nog meer vragen op hen afkomen en er zal nog méér naar hen gekeken gaan worden als er gezocht wordt naar participerende burgers. Daarom stond deze avond de praktijk centraal: wat doen we daaraan?
Lees meer

Opening

Voor deze najaarsbijeenkomst bood de Baptistengemeente 
in de Kruiskerk aan de Vrieseweg gastvrijheid. 
(Wel vreemd, overigens, dat er voor deze praktische 
avond veel minder belangstelling was dan op de 
avond over de wijzigingen en bezuinigingen  in de zorg. 
Maar goed, de praktijk.)

DPD-voorzitter Wim Aanen opende de avond met de 
lezing van de overbekende woorden uit 
Matteüs 25 : 31-46, waar Jezus duidelijk 
maakt dat hulp aan de onaanzienlijkste van zijn broeders betekent dat die hulp aan Hem is 
verleend. Maar op welke manier bepaalt dat 
ons handelen: moet je dan gewoon altijd en 
iedereen geven wat hij of zij vraagt, of zijn daar ook grenzen aan.

Praktijksituaties

In groepjes spraken de aanwezigen op deze avond over zeven praktijksituaties; in de meeste gevallen situaties die ook werkelijk spelen of recent speelden in Dordrecht. Het ging o.a. over:

  • een ernstig zieke uitgeprocedeerde asielzoeker;
  • iemand die met ’drie keer niks’ (geen onderdak, geen uitkering, geen identiteitsbewijs) uit de gevangenis was ontslagen;
  • een noodkreet van een gezin dat binnen een paar dagen uit huis gezet dreigde te worden;
  • een Oost-Europeaan (uit een niet-EU-land) die op een toeristenvisum – dat nu bijna verlopen was – naar Nederland was gekomen, en nu vroeg om geld voor een retour-vliegticket, zodat hij over drie maanden weer terug kon komen naar Nederland;
  • ’broodnood’ bij een gezin dat het oodschappengeld had uitgegeven aan twee nieuwe banden voor de auto, omdat de politie dreigde die in beslag te nemen;
  • een alleenstaande vrouw in een woning die tot de nok toe vol lag met rommel.


Steeds was de vraag; wat doe je als caritasmedewerker, diaken of hulporganisatie met deze verzoeken om steun; gewoon helpen en betalen, indachtig Matteüs 25, of soms ook nee zeggen? Klik hier om de powerpoint te downloaden.

Aansluitend vertelden mensen uit de praktijk – o.a. van Stichting Ontmoeting, Vluchtelingenwerk en Hip/Present – hoe men de hulpvraag had opgepakt, en waarom sommige hulpvragers ’nee’ te horen hadden gekregen. Daarbij kwamen ook nieuwe ideeën naar voren, bijvoorbeeld om de Oost-Europeaan naar een parkeerplek te brengen waar veel vrachtwagens uit zijn vaderland stonden te wachten op een retourvracht en hij dus wellicht een lift zou kunnen krijgen.

De gemeente Dordrecht en de participatiemaatschappij


Nadat er op deze manier ook een aantal prachtige voorbeelden langs waren gekomen waarbij vrijwilligers van Hip/Present niet alleen mensen langzaam maar zeker uit de rommel, maar ook uit hun isolement konden halen, was het extra schrijnend dat aan het slot van de bijeenkomst, in de rubriek mededelingen, verteld moest worden dat deze organisatie geen subsidie meer krijgt van de gemeente Dordrecht. 
Dat betekent dat Hip/Present verder moet zonder coördinator, of in ieder geval met een coördinator die veel minder uren beschikbaar heeft. Consequentie is wellicht dat een vrijwilligersbestand van 600 mensen – 600 participerende burgers – uiteen zal vallen en veel minder inzetbaar zal zijn. Een gemeente die wil dat burgers participeren, ondergraaft zo haar eigen doelstelling, was de overtuiging van de aanwezigen.

Het DPD gaat hierover een brief schrijven aan de gemeente en stuurt die ook door aan de kerken, met de vraag het aan de gemeente Dordrecht te laten weten als men de brief onderschrijft.

Ook het bestuur van SchuldHulpMaatje kijkt met zorg naar de begroting voor volgend jaar; het heeft het niet aangedurfd het contract met Lisanne Vader te verlengen, zodat de stichting vanaf 1 maart verder moet zonder coördinator. Over subsidie voor SHM is overigens nog geen definitief besluit genomen door de gemeenten van de Drechtsteden; de hoop is dat er wel genoeg binnen zal komen uit kerken, fondsen én de gemeente om het werkt voort te laten bestaan.

SUNN

Verder was er een mededeling over de mogelijke komst van SUNN – Stichting Urgente Noden Nederland, zie www.sunnederland.nl – naar Dordrecht. De organisatie wil ook in Dordrecht een noodhulpbureau in het leven roepen en daarmee óók uitvoering geven aan het streven dat het DPD had met de samenwerking tussen een zevental hulporganisaties. U gaat er meer van horen.

Volgende bijeenkomst

Het DPD is steeds te gast bij een andere kerk of gemeente. Maar omdat het voor diverse gemeenten die nog niet aan de beurt kwamen, lastig is het DPD te ontvangen op maandagavond, is besloten daar in het vervolg niet strak aan vast te houden. 
De volgende halfjaarlijkse bijeenkomst hoopt het DPD dan ook te houden op 
DINSDAG 10 maart 2015 in de Krooswijkhoef van de Christeljke Gereformeerde Kerk Dordrecht-Centrum.