Diaconaal Platform Dordrecht

Nieuwsberichten

Door rijkdom arm geworden

Op de halfjaarlijkse bijeenkomsten van het DPD ligt de nadruk vaak op de situatie van ‘de arme kant van Dordrecht’: de mensen die afhankelijk zijn van de diaconale banken en/of in de schulden zitten. Dit keer ging het over een speciale groep onder hen: gemeentelieden of parochianen die vanuit een riante positie - leuke baan of bedrijf, royaal inkomen - te maken kregen met een inkomensval, en die grote moeite hadden of hebben om zich daaraan aan te passen.
Lees meer
Ariadne Pors, bestuurslid van het DPD en werkzaam in het het Sociaal Wijkteam in Krispijn, leidde het onderwerp in. Het is een onderwerp waar steeds meer oog voor komt; zelfs de reclame haakt in op deze problematiek. Wat kunnen diakenen en mensen van de caritas hierin betekenen voor hun gemeenteleden?
Omdat mensen die zo’n armoedeval meemaken zich – uit schaamte – niet altijd zelf melden, is het belangrijk te letten op signalen die ons op het spoor kunnen zetten: stress, onrust, proberen veel (over) te werken, minder verzorgd ogen, feestjes mijden (omdat er geen geld is voor cadeautjes) enz. Maar in sommige gevallen is het ook mogelijk vanuit bekende omstandigheden te concluderen dat er sprake is van zo’n armoedeval, of dat die gaat komen. Dat kan bijvoorbeeld zijn als mensen hun baan verliezen, hun zaak failliet gaat, als ze ineens  verhuizen naar een kleinere koopwoning of gaan huren, of bij een scheiding. 
Een drastische vermindering van het inkomen vergt een snelle en drastische beperking in uitgaven en een bevriezing van de kosten. Vaak wordt dat te laat ingezien en dan is het ontstane gat veelal niet meer te dichten. En mensen die het goed hebben gehad, hebben soms niet geleerd te budgetteren; ze beseffen vaak ook niet hoe snel spaargeld opraakt. Of ze kiezen door de stress minder handige oplossingen (een dure lening afsluiten, bijvoorbeeld). De schulden die dan ontstaan, groeien als kool doordat er allerlei kosten bovenop komen. 
Het gevolg kan een dubbelleven zijn. Niet alleen ontstaan er maatschappelijke, psychische en praktische problemen, maar – bij kerkgangers – soms ook pastorale: zij voelen zich schuldig over zowel de schulden als de wijzen waarop ze geprobeerd hebben hun financiële situatie te redden. Ariadne waarschuwde voor de valkuilen waar diakenen in kunnen vallen. Zo kunnen de kleding en meubels die nog in de goede tijd zijn gekocht, verhullen dat er nu sprake is van armoede. Maar ook te snel conclusies trekken en zelf invullen wat er aan de hand kan zijn, is zo’n valkuil. 
Net als bij Job – hét voorbeeld van iemand die van grote rijkdom in diepe armoede terechtkwam en met wiens verhaal de avond geopend werd – geldt ook hier dat “degene die lijdt mag beginnen te spreken”, zie het gedeelte over de zwijgende vrienden, 2:11-13). Dat sluit doorvragen niet uit, wel (te snel) oordelen; daarvan zien we in het boek Job hoe het níét moet. 
 
Aansluitend was er onder leiding van bestuurslid Anita Stigter nog even tijd om na te denken over een aantal vragen, waaronder deze: Hebben wij als kerk de taak om te onderwijzen verantwoord met geld om te gaan?
 
Dit verslag laat geen opsomming van alle voorbeelden die in het verhaal van Ariadne Pors aan de orde kwamen, en van de andere vragen, toe. Maar u kunt de powerpoint waar ze allemaal opstaan hier downloaden.
 
Rondje langs de velden
Na de pauze was er traditiegetrouw ruimte voor diaconale organisaties die ontwikkelingen wilden melden of activiteiten in Dordrecht hopen te gaan ontplooien. 
  • Stichting Timon biedt professionele hulp voor kinderen, jongeren en gezinnen. Dat gebeurt niet alleen door professionals maar er zijn ook veel vrijwilligers actief die met óf rondom  jongeren wonen die nog onvoldoende in staat zijn helemaal op dingen benen te staan (ze zijn ‘niet goed uit de pubertijd gekomen’). Meer informatie op de website; de vragen van Timon aan ‘Dordt’ vindt u hier.
  • Jan Slappendel, de voorzitter van de  WMO-adviesraad, vertelde over de ontwikkelingen die de raad de laatste jaren heeft doorgemaakt. Doordat er veel minder verordeningen worden opgesteld door de gemeente, moest die op zoek naar een nieuwe invulling van haar taak. Het bestuur van het DPD – vanouds de ‘thuishaven’ voor de vertegenwoordiger van de kerken in de raad – overlegt over een zinvolle vorm van uitwisseling.
  • Mw. Els van den Berg  van de caritas (zoals de diaconie inde Rooms Katholieke Kerk heet) raakte erg onder de indruk van het werk van steungezin.nl; zij zou graag zien dat deze organisaties ook in Dordrecht van de grond kwam. Mensen in een armoedesituatie kunnen via de website steun vragen om iets te kopen waar grote behoefte aan is of om een rekening te betalen waar geen geld voor is. Wie Els wil ondersteunen in haar streven dit ook in Dordrecht van de grond te krijgen, kan haar mailen: elsbergbruijs@gmail.com 
  • Arthur en Monique Moen vertelden over ontwikkelingen binnen Serve the city-Dordrecht.  De missie van Serve the City is om vrijwilligers te mobiliseren om op praktische wijze Gods liefde te laten zien aan mensen (in nood).Elke jaar vindt er in Dordrecht een Serve the City event plaats. Serve the City faciliteert deze dag met T-shirts, PR, communicatie en een inschrijfsysteem waarbij de vrijwilligers en de acties aan elkaar worden gekoppeld. Via de website stc-dordrecht.nl kunnen organisaties, kerken en vrijwilligers hun eigen acties aanmelden en uitvoeren. Vrijwilligers kunnen zich vervolgens via dezelfde website op de acties inschrijven. 
  • Wim de Haan, voorzitter van Stichting Present Dordrecht-Papendrecht vroeg aandacht voor de weinig stabiele financiële situatie; het bestuur zou graag zien dat er wat meer continuïteit komt inde giftenstroom. Daarom de oproep aan de aanwezigen voor een aantal jaren een bedrag toe te zeggen. Voor meer informatie: https://stichtingpresent.nl/dordrecht/ 
  • Er wordt gewerkt aan een overzicht van gratis of hele ‘goedkope’ vakantieadressen voor mensen die heel weinig te besteden hebben. Wie adressen weet, wordt verzocht dat te laten weten via het mailadres van het DPD, info@diaconaalplatformdordrecht.nl 
  • Verder blijven op hetzelfde mailadres suggesties voor de invulling van de halfjaarlijkse bijeenkomsten hartelijk welkom
  • en hoopt het DPD-bestuur dat diakenen en caritas-medewerkers hun gemeenteleden goed op de hoogte willen houden van wat er op diaconaal terrein speelt in Dordrecht, mede door de verslagen van het DPD onder hen te verspreiden. 
 
Het Diaconaal Platform Dordrecht is een non-budgetorganisatie; de halfjaarlijkse bijeenkomsten vinden telkens bij een andere kerkelijke gemeente plaats, die daarvoor geen rekening stuurt.  Deze keer waren we te gast in de Andreaskerk, de PKN-wijkgemeente in Wielwijk. Traditie is ook dat iemand uit de gastgemeente de avond afsluit; dit keer deed diaken Erwin Ista dat met dankgebed.