Diaconaal Platform Dordrecht

Nieuwsberichten

Diaconie in coronatijd

Zoals zoveel dingen was ook de halfjaarlijkse bijeenkomst van het DPD anders dan anders: vanwege de beperkingen was er voor gekozen om deze digitaal, via Teams, te houden. Dat is niet ideaal, merkten we, maar wel mogelijk. Na de opening - over het thema van de Michazondag op de zondag na de bijeenkomst, met Lukas 4: 14-21 als schriftlezing - was de rest van het - programma in drie blokken.
Lees meer
Bureau Sociale Raadslieden. 
In het eerste blok was er een presentatie door Audrey Schlechter en Hatice Ördek, twee Raadsvrouwen van Bureau Sociale Raadslieden (BSR). BSR biedt gratis (algemene voorziening gefinancierd door gemeente) hulp bij sociaal juridische vragen aan particulieren. Denk aan personen- en familierecht, belastingwetgeving, arbeidsrecht, financiële vraagstukken, etc. 
In de Drechtsteden werken er 10 mensen bij BSR. Zij vergelijken zich met een huisarts: ze hebben verstand van veel sociaal juridische zaken, maar zo nodig verwijzen ze door naar specialisten zoals een advocaat.  Medewerkers van BSR houden van maandag tot en met donderdagochtend, en op donderdagavond voor werkenden en studenten, spreekuur voor inwoners van Dordrecht. Daarin geven zij informatie en advies, helpen zij bij het invullen van lastige formulieren en het op schrift stellen van bijvoorbeeld een verzoek. Ze helpen hulpvragers de uitkeringen aan te vragen waar ze recht op hebben, of stellen bezwaarschriften op wanneer aanvragen zijn afgewezen of de uitkering te laag is. Hetzelfde geldt voor de toeslagen van de belastingdienst (BSR is steunpunt Toeslagen), de huur-, zorg- en kinderopvangtoeslag en het kindgebonden budget.  Alles met het doel om het inkomen op of boven het sociaal minimum ite krijgen, zodat in ieder geval de vaste lasten én genoeg eten kan worden betaald.
Medewerkers van BSR kunnen ook helpen zicht te krijgen op regionale voorzieningen, of deze helpen aanvragen; denk aan kwijtschelding gemeentebelastingen en waterschapsbelasting, en bijzondere bijstand voor de eigen bijdrage medicijnen, vervoerskosten voor medische behandeling, extra stookkosten, eigen bijdrage CAK enzovoort, en voorzieningen voor minima als het Persoonlijk minimabudget (PMB), de collectieve – en daarmee goedkopere – zorgverzekeiring, de Dordtpas en bijdragen voor kinderen (laptops, fietsen) via de stichting Leergeld. 
In deze coronatijd helpen de medewerkers ook zzp-ers en andere ondernemers om een beroep te doen op de tijdelijke overbruggingsregelingen van de overheid. 
Bureau Sociaal Raadslieden is gevestigd op het adres Johan de Wittstraat 40a, op donderdagavond Binnen Kalkhaven 37a. Afspraken kunnen worden gemaakt via 088-123 7011/06 25 34 63 71 of sociaal.raadslieden@meevivenz.nl 

 

Missie- en Samen Dordt en het DPD
De halfjaarlijkse bijeenkomst van het DPD in het voorjaar was voor een belangrijk deel aan dit onderwerp gewijd. Om niet zelf te gaan doen wat het DPD bij hulporganisaties probeert te voorkomen – dingen dubbel doen, misschien wel elkaar beconcurreren – kan en wil het DPD zoveel mogelijk samenwerken met Missie Dordt en zich daarom ook wel laten ‘inkaderen’ in de nieuwe stichting die vanuit Missie Dordt in het leven is of wordt geroepen, Samen Dordt. Samen Dordt wil diaconale initiatieven bij elkaar brengen, zoals Missie Dordt dat doet met werkgroepen die de verkondiging van het evangelie op het oog heeft. Missie- en Samen Dordt zullen op korte termijn de plannen voor de nieuwe opzet bekendmaken; op deze avond ging het vooral over de plaats van het DPD hierin. 
In ieder geval is het voornemen van het DPD om de halfjaarlijkse bijeenkomsten te blijven organiseren, om op die manier cartitasmedewerkers en diakenen in contact te brengen met elkaar én met vertegenwoordigers van de hulporganisaties, hen te informeren, en waar mogelijk en gewenst toe te rusten. Omdat we in de nieuwe opzet dichter bij een aantal hulporganisaties zitten, kan dat naar verwachting alleen maar beter gaan. 
Daarnaast is de verwachting dat diaconaal nieuws via Missie- en Samen Dordt een breder bereik zal hebben; het is nogal teleurstellend voor het DPD-bestuur om van ‘gewone’ gemeenteleden te horen dat ze nog nooit van het DPD hebben gehoord; kennelijk lukt het de diakenen niet om diaconaal nieuws – waaronder de verslagen van de halfjaarlijkse bijeenkomsten –  in eigen gemeente onder de aandacht te brengen. 
Naar aanleiding van de vragen die gesteld werden inzake de samenwerking ging het met name over de subsidie en het opstarten van de organisatie zonder het raadplegen van de achterban. Wiebe van Horssen legde uit dat er wel degelijk overleg is geweest met het DAC. Hij vertelde ook dat Samen Dordt blijft streven naar een brede kerkelijke vertegenwoordiging. 

 

Rondje langs de velden
Voor dit gedeelte van het verslag wordt de inbreng gerubriceerd. 

 

# Wonen
  • Een jaar geleden informeerde Missie Dordt ons over de plannen om ook in Dordrecht een dependance van De Rustplek op te zetten; zie het verslag van 15 oktober 2019 op www.diaconaalplatformdordrecht.nl. De plannen beginnen nu vaste vorm aan te nemen. De Rustplek is een netwerk van gastgezinnen – rustplekken – , gecoördineerd door een kernteam, die een kamer beschikbaar stellen voor mensen die om heel diverse redenen tijdelijk niet thuis kunnen wonen. Gastgezinnen kunnen zich opgeven. Ook is het fijn als er plaats is op het collecterooster.
  • Timon mag in Sterrenburg een aantal dak- en thuisloze jongeren opvangen. Hiervoor zoekt men een vijftal ‘omwoners’; vrijwilligers die betrokken zijn bij deze jongeren waar ze zo nodig een beroep kunnen doen. Voor informatie: r.bouman@timon.nl
  • Timon heeft ook plannen voor een Perspectiefhuis; een vorm van begeleid wonen voor jongeren die om diverse redenen dat niet thuis kunnen en vanuit dit huis willen werken aan hun toekomst. Ook voor info: r.bouman@timon.nl
  • Nog iets heel anders, maar ook over wonen: in Dordrecht is sinds kort een meldpunt voor mensen die misstanden tegenkomen bij de huur van een woning (en kamer?) van een particulier. Meldingen aan tel. 06-20432069 of ongewenstverhuurgedrag@dordrecht.nl 

 
# Armoede en schulden

  • Eind september werd in heel Dordrecht de Geldkrant verspreid; een gezamenlijke uitgave van het Nibud en de Gemeente Dordrecht. In de krant veel tips om te besparen en schulden te voorkomen, en de contactgegevens van instanties en organisaties die kunnen helpen. Wie de krant gemist heeft, kan er wellicht nog een ophalen in de hal van het Stadskantoor, of anders de krant downloaden op de website van de gemeente
  • Bij SchuldHulpMaatje was in het voorjaar de verwachting dat er een hausse aan hulpvragen zou komen van mensen die hun baan kwijt waren geraakt of wiens bedrijf in de problemen was geraakt ten gevolge van de coronacrisis. Maar vreemd genoeg kwamen er in de lente helemaal geen hulpvragen en in de zomer de ‘normale’ aantallen. De verwachting is dat de grote aantallen pas na de jaarwisseling  zullen komen. Bij SchuldHulpMaatje wil men daar dan wel op voorbereid zijn. Daarom zijn nieuwe maatjes welkom. Voor informatie zie schuldhulpmaatje.nl of shmdordrecht@gmail.com 
  • Op de DPD-site staat onder ‘hulp in natura’ een aantal links voor mensen die op zoek zijn naar een gratis of heel goedkope vakantie. Nieuwe adressen zijn welkom; wie zulke adressen kent, of misschien zelf zijn of haar vakantiehuis of camper voor niks of een klein beetje  ter beschikking wil stellen aan mensen die anders niet op vakantie kunnen, kan dat laten weten via info@diaconaalplatformdordrecht.nl 

 
# Verder ….

  • Verder noemde Tineke Geertsema van Present nog de actie Kerstengel; ‘die laat gedurende de Decembermaand iets van zich horen. Het is de bedoeling dat je als kerstengel iemand bemoedigt, een kerstpakket, lekkers of een bloemetje brengt.” Voor meer informatie en aanmelding (als engel of van een ‘begunstigde’) zie de site van Present.