Diaconaal Platform Dordrecht

Nieuwsberichten

Diaconaat in crisistijd

Door de terugtrekkende overheid zal de rol van de kerken op diaconaal gebied groter worden, en de rekening hoger. Dat was één van de stellingen waar de 60 aanwezigen – diakenen en andere belangstellenden - op de halfjaarlijkse bijeenkomst van het Diaconaal Platform Dordrecht over in gesprek gingen.
Lees meer

Altijd armen
‘De armen zijn altijd bij jullie’, houdt Jezus zijn leerlingen voor als ze bezwaar maken tegen de handelwijze van de vouw die Hem met hele dure olie zalft en ze aangeven dat het geld voor de olie beter gebruikt had kunnen worden voor de armen (Mt. 26:11a). Daarmee lijkt hij te suggereren dat die leerlingen zich  niet al te druk om moeten maken  over die armen: die zijn er altijd geweest en zullen er ook altijd wel blijven.  Maar er zijn minstens twee bijbelse argumenten om die interpretatie te bestrijden. Jezus citeert Deut. 15: 11, en daar worden de woorden ‘Armen zullen er altijd bij u zijn’ gevolgd door de oproep ‘Daarom druk ik u op het hart om vrijgevig te zijn tegenover iedereen in uw land die in armoede leeft of er slecht aan toe is’. En verder volgt het hoofdstuk direct op het hele bekende gedeelte over de scheiding van de ‘schapen en de bokken’, waarbij het criterium voor binnengaan of buiten geworpen worden  is of iemand zich al dan niet heeft ontfermd over hongerigen, gevangenen en vreemdelingen: wie hen negeerde, negeerde daarmee de Heer zelf.

Met deze gedachten opende Wim Aanen de bijeenkomst in De Bron op 12 maart, waarbij het ging over de vraag hoe de Dordtse kerken antwoord kunnen geven op de(hulp-) vragen die de bezuinigingen van de overheid oproepen.

De stand van zaken
Aansluitend werd van een aantal organisaties de stand van zaken doorgegeven.

  • Het DPD zelf krijgt steeds meer zicht op de rol die zij zou kunnen spelen in Dordrecht; de samenwerking tussen Hip en Present is er in ieder geval ook een vrucht van.  Een twaalftal gemeenten heeft zich inmiddels officieel aangemeld als deelnemer.
  • SchuldHulpMaatje zit – na het eerste jaar met ruime subsidie – in een tussenfase. De gecertificeerde maatjes doen hun werk, maar het wachten is op subsidie om nieuwe mensen te kunnen gaan trainen. Met de andere Drechtsteden wordt overlegd over samenwerking.
  • Dordrecht is de eerste plaats waar Hip en Present nauw gaan samenwerken. Beide organisaties richten zich op het verlenen van praktische hulp aan stadsgenoten; Hip vooral door  individuen en  Present met groepen. Met ingang van 1 april zal Anita Stigter het werk van beide organisaties in Dordrecht aansturen.
  • Het Sociaal Fonds der Kerken heeft het afgelopen jaar méér armslag gekregen doordat een aantal kerken zich bereid verklaarden bij te gaan dragen, soms ook een afgevaardigde voor het bestuur te gaan leveren. Daarmee kunnen nog steeds niet alle aanvragen worden gehonoreerd, maar er is wat meer ruimte om in hele schrijnende situaties te helpen.


Samenwerking
‘Wethouder: bij armoede niet steeds opnieuw met de billen bloot’ stond er boven een artikel in de Dordtenaar van 18 februari  j.l.  Daarin laat wethouder Bert van de Burgt  weten dat hij tot één werkwijze wil komen met organisaties die zich inzetten voor Dordtenaren in armoede. Het DPD wil daar graag in meewerken en meedoen, maar maakt wel wat kanttekeningen. Zo zijn christelijke organisaties er voor iedereen en is ook iedereen van harte welkom als vrijwilliger/medewerken, maar dat mag nooit een reden zijn dat die organisaties hun identiteit aan de wilgen hangen. En het zou dan ook niet meer moeten voorkomen dat vrijwilligers – soms samen met professionals die door de gemeente worden betaald – grote moeite moeten doen om de gevolgen van beslissingen van de Sociale Dienst Drechtsteden op te vangen. Als Dordtenaren om het mins of geringste hun uitkering kwijt raken of uit een schuldhulptraject worden gezet – onder het motto: regels zijn regels -, dan  is hulpverlenen en samenwerken vechten tegen de bierkaai. Het DPD hoopt dat er in crisissituaties bevoegde ambtenaren bereikbaar en aanspreekbaar zijn die met de diaken of andere vrijwilliger op zoek gaan naar een oplossing voor de hulpvrager; zelfs als die niet alle regeltjes in acht heeft genomen.

Stellingen
Tijdens het tweede deel van de avond gingen de aanwezigen met elkaar  in gesprek  over een viertal stellingen. Naast de eerder genoemde over de terugtrekkende overheid ging het gesprek ook over de stellingen  ‘Hoe hoog de ‘nood’ in onze stad ook is of wordt, hulp aan stadsgenoten mag nooit ten koste gaan van de hulp aan de allerarmsten in deze wereld (niet buiten, maar zeker niet binnen de kerk)’  en ‘Een gezamenlijke visie van de kerken op plaatselijk diaconaat is noodzakelijk voor samenwerking’. Hoewel  de meeste stellingen in eerste instantie als open deuren werden bestempeld, bleken ze toch genoeg gespreksstof op te leveren.

Tijdens de gesprekken en de rondvraag kwamen er ook nog een aantal ideeën voor nieuwe initiatieven  naar voren. Zo worden er vaak tweedehands spullen (meubels, witgoed) aangeboden op een moment dat er geen vraag naar is en is er soms behoefte aan spullen als er geen aanbod is. De komende tijd wordt er nagedacht over de vraag of we daar als diaconieën en DPD iets mee kunnen en moeten. Ook werd er gevraagd of de website van het DPD wat interactiever zou kunnen worden.