Diaconaal Platform Dordrecht

Uitnodiging halfjaarbijeenkomst Diaconaal Platform 

Diakenen van de Dordtse kerken en andere belangstellenden zijn van harte welkom op de halfjaarlijkse bijeenkomst van het Diaconaal Platform op DV donderdag 30 maart in de Grote Kerk. Inloop vanaf 19.30 uur, aanvang 20.00 uur, afsluiting 22.00 uur

Najaarsbijeenkomst 7 november a.s.

Dinsdag 7 november 2022 staat de halfjaarlijkse bijeenkomst van de Dordtse diakenen en charitasmedewerkers op de agenda. En zoals bekend zijn daar andere maatschappelijk betrokkenen ook graag geziene aanwezigen. Allen weer welkom!

Verslag van de bijeenkomst van 10 maart

Op 10 maart jl. werd de halfjaarlijkse bijeenkomst gehouden van het Diaconaal Platform, met het thema “Samen Dordt – over de verhouding tussen diaconie en overheid”. Het thema werd aangedragen door Wilfred Boele, diaken van de hervormde wijkgemeente Rondom de Augustijnenkerk. Hij leidde het onderwerp zelf in.

Energiefonds Dordt van start

Met het online gaan van de website deze week is het Energiefonds Dordrecht officieel van start gegaan. Het fonds staat vanaf vandaag open voor donaties.

Locatie bevestigd: de Kandelaarkerk

De locatie voor de halfjaarlijkse bijeenkomst van het Diaconaal Platform Dordrecht is bevestigd. Op donderdag 10 maart 2022 staat vanaf 19.30 uur de koffie klaar in de Kandelaarkerk (Van Eesterenplein 230). Het programma over ‘diaconie en overheid’ start om 20.00 uur. Dankzij de ruime kerkzaal is het voor wie dat wenst mogelijk om voldoende afstand te houden.

Energiefonds Dordt geeft warmte door

Toen eind vorig jaar duidelijk werd dat de overheid de sterk gestegen energieprijzen zou gaan compenseren ontstonden in verschillende kerken in Nederland plannen om het geld op een eerlijker manier te verdelen. Arm en rijk profiteren van dezelfde regeling. Ook mensen die het niet direct nodig hebben.

Uitnodiging halfjaarlijkse bijeenkomst DPD

Op donderdag 10 maart 2022 organiseert het Diaconaal Platform haar halfjaarlijkse bijeenkomst met als thema ‘Samen in Dordt’. Het programma wordt toegespitst op de verhouding tussen diaconie en overheid. Er wordt nagedacht over diverse aspecten rondom veranderende maatschappelijke instellingen in verhouding tot de vaste instelling van God.

Kerk met beide benen in de buurt

4 november vond de halfjaarlijkse bijeenkomst van het DPD plaats. De goed bezochte avond was informatief en had ook een feestelijk tintje. Er is een verslag gemaakt van deze avond.

En alvast voor de agenda: de volgende bijeenkomst staat gepland voor 10 maart 2022.

Informatiebijeenkomst ‘wijs met geld’ t.b.v. ouders (uitnodiging)

Samen Dordt zoekt als netwerkorganisatie de verbinding met andere sociale partijen. Omdat we door samen te werken meer kunnen bereiken. Welzijnsorganisatie Buurtwerk is daar een voorbeeld van. Buurtwerk is er voor alle kinderen, jongeren, studenten en omwonenden van het Leerpark in Dordrecht.