Diaconaal Platform Dordrecht

Verslag halfjaarlijkse bijeenkomst 7 november 2023

Hebben diakenen en caritasmedewerkers, behalve de zorg voor economische gerechtigheid (eerlijk delen, zeg maar), óók een taak en verantwoordelijkheid om ecologische gerechtigheid (zorg voor de schepping, dus het tegengaan van vervuiling en opwarming) te bevorderen? Dat was de vraag die centraal stond op deze DPD-bijeenkomst. Van tevoren was aan een aantal vaste bezoekers van de DPD-bijeenkomsten gevraagd om te laten weten in hoeverre het thema ‘leeft’ in hun kerkelijke gemeente.

Vrijwilliger financieel spreekuur

In Dordrecht dreigen 1 op de 8 huishoudens in armoede te raken, met een goede begeleiding kan veel leed voorkomen worden!
Heb jij een goed financieel inzicht en zou je je willen inzetten om inwoners van Dordrecht door vroegsignalering op een warme manier de weg te wijzen en hulp te bieden zodat zij overzicht krijgen en zij hun financiën op orde krijgen? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Uitnodiging halfjaarbijeenkomst Diaconaal Platform 

Diakenen van de Dordtse kerken en andere belangstellenden zijn van harte welkom op de halfjaarlijkse bijeenkomst van het Diaconaal Platform op DV donderdag 30 maart in de Grote Kerk. Inloop vanaf 19.30 uur, aanvang 20.00 uur, afsluiting 22.00 uur

Najaarsbijeenkomst 7 november a.s.

Dinsdag 7 november 2022 staat de halfjaarlijkse bijeenkomst van de Dordtse diakenen en charitasmedewerkers op de agenda. En zoals bekend zijn daar andere maatschappelijk betrokkenen ook graag geziene aanwezigen. Allen weer welkom!

Verslag van de bijeenkomst van 10 maart

Op 10 maart jl. werd de halfjaarlijkse bijeenkomst gehouden van het Diaconaal Platform, met het thema “Samen Dordt – over de verhouding tussen diaconie en overheid”. Het thema werd aangedragen door Wilfred Boele, diaken van de hervormde wijkgemeente Rondom de Augustijnenkerk. Hij leidde het onderwerp zelf in.

Energiefonds Dordt van start

Met het online gaan van de website deze week is het Energiefonds Dordrecht officieel van start gegaan. Het fonds staat vanaf vandaag open voor donaties.

Locatie bevestigd: de Kandelaarkerk

De locatie voor de halfjaarlijkse bijeenkomst van het Diaconaal Platform Dordrecht is bevestigd. Op donderdag 10 maart 2022 staat vanaf 19.30 uur de koffie klaar in de Kandelaarkerk (Van Eesterenplein 230). Het programma over ‘diaconie en overheid’ start om 20.00 uur. Dankzij de ruime kerkzaal is het voor wie dat wenst mogelijk om voldoende afstand te houden.

Energiefonds Dordt geeft warmte door

Toen eind vorig jaar duidelijk werd dat de overheid de sterk gestegen energieprijzen zou gaan compenseren ontstonden in verschillende kerken in Nederland plannen om het geld op een eerlijker manier te verdelen. Arm en rijk profiteren van dezelfde regeling. Ook mensen die het niet direct nodig hebben.

Uitnodiging halfjaarlijkse bijeenkomst DPD

Op donderdag 10 maart 2022 organiseert het Diaconaal Platform haar halfjaarlijkse bijeenkomst met als thema ‘Samen in Dordt’. Het programma wordt toegespitst op de verhouding tussen diaconie en overheid. Er wordt nagedacht over diverse aspecten rondom veranderende maatschappelijke instellingen in verhouding tot de vaste instelling van God.