Diaconaal Platform Dordrecht

Uitnodiging halfjaarbijeenkomst Diaconaal Platform 

Diakenen van de Dordtse kerken en andere belangstellenden zijn van harte welkom op de halfjaarlijkse bijeenkomst van het Diaconaal Platform op DV donderdag 30 maart in de Grote Kerk. Inloop vanaf 19.30 uur, aanvang 20.00 uur, afsluiting 22.00 uur