Diaconaal Platform Dordrecht

Voorjaarsbijeenkomst 11 april

Stel jij weleens de vraag: “Red je het wel?”. Ingrijpende gebeurtenissen in ons leven kunnen ook financiële gevolgen hebben en tot problemen leiden. Wanneer je bijvoorbeeld ziek wordt, uit elkaar gaat of je inkomen verliest. Dan is het nodig dat iemand de vraag durft te stellen: “Red je het wel?”

Verslag halfjaarlijkse bijeenkomst 7 november 2023

Hebben diakenen en caritasmedewerkers, behalve de zorg voor economische gerechtigheid (eerlijk delen, zeg maar), óók een taak en verantwoordelijkheid om ecologische gerechtigheid (zorg voor de schepping, dus het tegengaan van vervuiling en opwarming) te bevorderen? Dat was de vraag die centraal stond op deze DPD-bijeenkomst. Van tevoren was aan een aantal vaste bezoekers van de DPD-bijeenkomsten gevraagd om te laten weten in hoeverre het thema ‘leeft’ in hun kerkelijke gemeente.

Vrijwilliger financieel spreekuur

In Dordrecht dreigen 1 op de 8 huishoudens in armoede te raken, met een goede begeleiding kan veel leed voorkomen worden!
Heb jij een goed financieel inzicht en zou je je willen inzetten om inwoners van Dordrecht door vroegsignalering op een warme manier de weg te wijzen en hulp te bieden zodat zij overzicht krijgen en zij hun financiën op orde krijgen? Dan zijn wij op zoek naar jou!

7 november: Halfjaarlijkse bijeenkomst DPD

Beste caritasmedewerkenden, diakenen en andere belangstellenden,

zoals we aan het einde van onze laatste bijeenkomst al hebben laten weten, hopen we de najaarsbijeenkomst te houden op 7 november. Plaats van samenkomst is de Antoniuskerk.

Uitnodiging halfjaarbijeenkomst Diaconaal Platform 

Diakenen van de Dordtse kerken en andere belangstellenden zijn van harte welkom op de halfjaarlijkse bijeenkomst van het Diaconaal Platform op DV donderdag 30 maart in de Grote Kerk. Inloop vanaf 19.30 uur, aanvang 20.00 uur, afsluiting 22.00 uur