Diaconaal Platform Dordrecht

Nieuwsberichten

Armoede: een ervaringsdeskundige aan het woord

Verslag van de halfjaarlijkse bijeenkomst DPD op 30 maart

Op 30 maart hield het Diaconaal Platform Dordrecht haar halfjaarlijkse bijeenkomst; deze keer in de wijkzaal van de Grote Kerk. Een verslag.
Lees meer

‘Rijken en armen ontmoeten elkaar’, aldus het Spreukenboek (22:2); met als toevoeging ‘de HEERE heeft hen beide gemaakt’ (22:2, HSV). Maar in de praktijk valt het met die ‘ontmoeting’ nogal eens tegen. Caritasmedewerkers en diakenen zien in de media schrijnende gevallen van landgenoten die de eindjes niet meer aan elkaar kunnen knopen, kinderen die zonder ontbijt naar school worden gestuurd en mensen bij wie de brieven van deurwaarders zich opstapelen.   

Maar om de ‘armen’ ook in levende lijve tegen te komen is een ander verhaal; de ambtsdrager wil dat wel, maar vindt het lastig de ‘hulpvrager’ echt te ontmoeten. En daarom beperkt de ‘ontmoeting’ zich vaak tot collecteren voor de Voedselbank en andere organisaties die pogen de armoede in eigen land te bestrijden. (Dat is overigens niet niks: recent werd een onderzoek gepubliceerd over ‘de betrokkenheid van kerken bij mensen in armoede in Nederland’,met de titel Gerechtigheid en barmhartigheid,hier te downloaden.)  

Om iets van een ontmoeting tot stand te brengen, was voor deze DPD-bijeenkomst een ervaringsdeskundige uitgenodigd. Joyce de Jong vertelde openhartig over de periode waarin zij zelf in de schulden terecht kwam én er weer uit kwam, en wat dat voor haar betekende. Het kan iedereen overkomen, benadrukte ze; bijvoorbeeld als gevolg van een depressie, of een andere oorzaak waardoor iemand een verkeerde beslissing neemt. Armoede speelt zich veelal af achter de voordeur, maar wie bijvoorbeeld aangewezen is op de Voedselbank staat wel met buurtgenoten in de rij, en die kan zich tot de straat uitstrekken.   

Joyce kon gelukkig een echt schuldhulptraject voorkomen;toen ze de laatste betaling deed aan de laatste schuldeiser, had ze het gevoel er weer bovenop te zijn. Nu helpt ze zelf anderen Jugon Dordrecht een organisatie die sinds 2014 actief is om ‘gezinnen, alleenstaanden en ouderen met een minimum inkomen aan elkaar te verbinden’. De organisatie doet dat bijvoorbeeld door verjaardagstassen te geven aan kinderen, hulp te bieden in de vorm van levensmiddelen en verzorgingsproducten, en door het organiseren van evenementen voor de doelgroep (zoals Secret Santa rond Kerst).  

Informatie voor, en vragen aan de kerk  

Na de pauze was er weer het traditionele ‘rondje langs de velden’. Op vier ‘velden’ wordt diakenen en caritasmedewerkers om hulp gevraagd:  

  • Dordtse Helden is de organisatie voor het bieden van praktische hulp die zich richt op jongeren. De organisatie ‘inspireert en faciliteert jongeren van 14 tot 30 jaar om iets van betekenis te doen voor (mede-)Dordtenaren’ en …’biedt jongeren ook een netwerk waar zij zich welkom voelen en waar ontmoeting en hun persoonlijke ontwikkeling centraal staat’. Ofwel: gewoon wat meer naar elkaar omzien. Omdat startersfondsen de komende jaren minder zullen bijdragen aan het werk van Dordtse Helden, de helpers en zij diegeholpen worden niet kúnnen bijdragen aan de kosten en omdat de organisatie graag verder wil groeien en een stabieler basis wil krijgen, wordt er een beroep gedaan op de kerken. Zie netwerkdordtsehelden.nl 
  • De Rustplek en Kamers met aandacht doen eveneens een beroep op de kerken. Maar dan niet voor geld, maar voor ‘ruimte’, woonruimte. De Rustplek wil mensen die op de een of andere manier vastgelopen zijn (bijvoorbeeld financieel, of in hun relatie) een tijd van rust geven om alles op een rijtje te zetten en de juiste hulp en begeleiding te vinden. Gezocht worden gastgezinnen die hiervoor hun huizen beschikbaar stellen en hun alledaagse leven willen delen met gasten. Kamers met aandacht heeft een vergelijkbaar doel, maar werkt met jongeren die extra aandacht nodig hebben en minimaal een jaar een kamer kunnen huren bij mensen die hen de nodige aandacht kunnen en willen bieden. In de kerk kunnen diakenen en caritas-medewerkers hiervoor aandacht vragen. Zie de websites van de organisaties: samendordt.nl/derustplek en kamersmetaandacht.nl 
  • De Adviesraad Wmo & Jeugd geeft gevraagd en ongevraagd advies over het sociaal domein. Arie Kuperus praatte de aanwezigen bij over recente ontwikkelingen. Hoe krijgt de burger passende hulp vanuit een integrale kijk op de problematiek en zonder last van ‘schotten’; wie van die schotten ziet, mag dat melden. Als de gemeente gaat bezuinigen, kan dat gevolgen hebben de indentiteitsgebonden hulp; er kan bijvoorbeeld besloten worden niet langer bij te dragen aan het vervoer van leerlingen naar de school of voorziening van hun keuze. De Adviesraad geeft burgers de gelegenheid mee te praten over actuele onderwerpen. Op dit moment wordt er met name gezocht naar jongeren die willen meedenken over onderwerpen die hen raken; denk aan zaken als huisvesting, maar ook aan ervaringen die werden opgedaan in de jeugdhulp. Verzoek aan de diakenen is om jongeren hierop attent te maken. Voor alle informatie en aanmelding info@adviesraadwmojeugddordrecht.nl en adviesraadwmojeugddordrecht.nl 
  • Micha Nederland – onderdeel van het internationale Micah Global – ‘komt op voor gerechtigheid. De organisatie verbindt, inspireert en activeert kerken en organisaties om actief christen te zijn in deze wereld. Dichtbij én ver weg. Met oog voor mens en natuur. Geïnspireerd en gedreven door de profeet Micha: Er is jou, mens, gezegd wat goed is, je weet wat de HEER van je wil: niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten en nederig de weg te gaan van je God.” (Micha 6:8)’. De organisatie biedt een cursus aan en levert materiaal voor een jaarlijks ‘Micha-zondag’ in het najaar. Het zou mooi zijn als de zorg voor Gods schepselen (economische gerechtigheid) én God schepping (ecologische gerechtigheid) ook in onze stad onder de aandacht van de kerken en christenen gebracht kan worden. Daarom wil Wim Aanen graag in contact komen met mensen die een kernteam willen vormen dat daar uitvoering aan geeft. Bel 078-6311943 of mailj.w.aanen@solconmail.nl 

NB:  Een vraag die al eerder in de bijeenkomst naar voren kwam: Jugon heeft behoefte aan een droge ruimte ter grootte van een flinke slaapkamer om de spullen die zij voor haar doelgroep ‘om niet’ beschikbaar stelt op één plaats op te kunnen slaan en om vanuit dat ene punt pakketjes te maken. Reageren kan via jugondordrecht.nl/contact  

De najaarsbijeenkomst van het DPD wordt – onder het voorbehoud van Jakobus – gehouden op dinsdag 7 november. Save the date!  

diaconaalplatform@samendordt.nl 
https://samendordt.nl/diaconaalplatform/