Logo De Rustplek Dordt LowRes

Onze gastgezinnen geven ruimte

Over De Rustplek

Wat we zien
Als we om ons heen kijken worden we geraakt door mensen, die juist in een kwetsbare periode in hun leven, geen rustig (t)huis hebben om tot herstel en nieuw perspectief te komen. We voelen ons geroepen om open te staan voor hen en hopen dat zij bij ons een periode van rust ervaren.

Wat we doen
We delen onze tijd, huizen, maaltijden en andere aspecten van het dagelijkse leven met hen en we zijn betrokken bij hun (ontwikkel-)proces. De aard van onze relaties berust op wederkerigheid en aanvaarding van onze gasten, we verbinden ons aan hen en maken contact van hart tot hart. De tijd waarin wij met elkaar optrekken kan variëren van enkele dagen tot enkele maanden. Hiermee investeren we in onderlinge betrokkenheid van mensen, die elkaar anders niet snel zouden ontmoeten. Dat vergroot het begrip in de ander en bindt samen. 

Samen met anderen
We hopen andere mensen te kunnen inspireren en te ondersteunen om hun huizen ook als rustplekken ter beschikking te stellen.  We werken intensief samen met professionele hulpverlening. 

Kernteam

Het kernteam is verantwoordelijk voor de implementatie en uitvoering van het initiatief De Rustplek Dordt en bestaat uit de volgende leden:

  • Franciske van Vugt (voorzitter)
  • Anthonie Hogendoorn (penningmeester)
  • Tineke Robbemont (secretaris)
  • Kees Neven (coördinator) 

Team Traject

Naast het kernteam staat een team van trajectbegeleiders. Zij voeren intake- en profielgesprekken en begeleiden gastgezinnen na een positieve matching. Dit team bestaat uit de volgende leden:

  • Ria Boele
  • Wim Geurts
  • Els Kleijwegt

Contact en info

Informatie Gasten

Er is een digitale flyer beschikbaar waar overzichtelijk wordt uitgelegd wat de werkwijze is van de Rustplek. Deze kan u hieronder downloaden:


Contactgegevens

Mailadres: derustplek@samendordt.nl
Telefoonnummer 078-20 01 0 79: (medewerker van De Hulplijn Dordt) tussen 16 en 18 uur: voor een oriënterend gesprek als je wilt ontdekken of plaatsing bij een gastgezin voor jezelf of iemand anders passend is.

Telefoonnummer 06-25 69 55 88: voor overige vragen over De Rustplek.