Logo De Rustplek Dordt LowRes

Onze gastgezinnen geven ruimte

life

Een rustplek bieden?

Als je erover nadenkt om beschikbaar te zijn als gastgezin dan overweeg je om je huis en daarmee ook een stukje van je leven te delen met een ander. Je kan op veel verschillende manieren gastvrij zijn. Jij beslist welke ruimte je deelt, voor wie, op welke manier en op welke momenten. We noemen dat een eigen profiel en we helpen je graag om erachter te komen wat het beste bij je past.

De Rustplek Dordt biedt ondersteuning aan de gastgezinnen door de koppeling te maken en door begeleiding tijdens en na trajecten. Er vindt regelmatig persoonlijk contact plaats en er zijn mogelijkheden om ervaringen met andere gastgezinnen te delen.

We voelen ons geroepen om open te staan voor kwetsbare mensen en hopen dat zij bij ons een periode van rust en herstel ervaren.

Gastvrij zijn

Voor ‘noodzakelijke’ vormen van hulp zorgt de overheid. Begeleid wonen trajecten voor tieners, opvangcentra voor vluchtelingen en verzorgingstehuizen voor ouderen zijn voorbeelden. Maar we zien dat er mensen zijn die tussen wal en schip vallen en toch een plek nodig hebben om in rust en veiligheid hun leven verder kunnen opbouwen. Voor hen zetten wij ons graag in met onze rustplekken.

Het leven gastvrij met elkaar delen
Het hart van gastvrijheid is voor ons luisterend aandacht geven aan de gast. Wat beweegt hem, waar zit hij mee? Gastvrijheid richt zich op verbinding, een luisterend oor, een geborgen plek om te zijn.

Rustplekken geen alternatief voor maatschappelijke voorzieningen
Voor de duidelijkheid – het gaat bij De Rustplek niet om vervanging van professionele hulpverlening. Daarom bieden we plek aan hen die niet terecht kunnen bij reguliere zorg of beter tot hun recht komen in een gastgezin. Complexe problemen zijn vaak te groot voor het leven in een gastgezin.

Het traject

Of je nu pas net nadenkt over het praktisch vormgeven van gastvrijheid of al heel lang de droom hebt om je huis open te stellen voor anderen? Wij willen je graag helpen in deze zoektocht en met onze kennis, ervaring de juiste vragen te stellen zodat je als gezin weloverwogen en toegerust je eerste traject ingaat.

Hoe ziet het traject eruit van oriëntatie tot het ontvangen van een gast als gastgezin? Hieronder worden de stappen achtereenvolgens weergegeven. 

Als je geïnteresseerd bent als gezin om jouw huis als gastvrije plek aan te bieden gaan we graag een vrijblijvend oriëntatiegesprek met jou aan. Onderwerpen zijn de werkwijze van De Rustplek, de taken en verantwoordelijkheden van het gastgezin en welke visie je hebt voor gastopvang. In dit gesprek informeren we jou over de Rustplek en kan je een eerste oriëntatie doen of gastopvang via de Rustplek inderdaad zou kunnen matchen. 

Zo divers als de behoeften van onze gasten zijn, zo zijn ook de mogelijkheden van de gastgezinnen. Wij ervaren dat iedereen iets te bieden heeft, vaak meer dan degene zich bewust is. Aan de andere kant is het goed om te beseffen dat we niet alles kunnen. In dit gesprek stellen we samen met jou, door middel van allerlei vragen, een profiel op waarin voor ons als Rustplek team snel zichtbaar is welke gasten wel of niet plaatsbaar zijn. 

  • Man of vrouw?
  • Voorkeur voor leeftijd?
  • Eén persoon, een stel, een ouder met kind?
  • Gezamenlijke maaltijden of apart koken?
  • Hoe lang (dagen, weken of maanden?)

De Rustplek heeft te maken met gasten in een kwetsbare fase van hun leven. Aan alle gastgezinnen vragen we daarom naast een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG), om minimaal twee referenties van hun kerk van herkomst, een gemeenschap of een vereniging op te geven. Dit om te voorkomen dat gastgezinnen met verkeerde insteek het netwerk binnen komen. Verder willen we graag horen het bieden van gastopvang bij hen past.

In het gesprek met deze referenties proberen we ons een beeld te vormen of je voor een gast een veilige omgeving kunt bieden. Tevens vragen we of de opgegeven referentie van mening is dat je voldoende beseft wat het betekent als er vreemden bij je in huis wonen. Een toegevoegde meerwaarde van het werken met referenties is dat de lokale kerken en verenigingen van de gastgezinnen zo meer bij het Rustplek-werk betrokken raken.

Als je open staat om een gast passend bij je profiel te leren kennen plannen wij een afspraak met gast, begeleider van de gast en een teamlid dat bij de intake betrokken was bij jou thuis. De potentiële gast ziet waar hij/zij straks gaat wonen en proeft de sfeer in je huis. Bij het kennismakingsgesprek gaat het erom wat beide – gast en gastgezin – van het traject verwachten. Tevens is een belangrijk gespreksonderwerp het perspectief op een definitieve oplossing. Verder geef je bij de kennismaking al aan wat jouw ‘huisregels’ zijn en hoe lang de gast bij je kan wonen. Na afloop van het kennismakingsgesprek nemen beide partijen minimaal 24 uur de tijd om erover na te denken of ze het zien zitten om samen in een huis te wonen.

Als zowel jij als gastgezin als ook de gast het avontuur aan willen gaan om samen te wonen doen wij als Rustplek-team een stap terug en begeleiden jullie op afstand. Dat betekent dat we – afhankelijk van de duur van het traject – eens in de 2 á 4 weken met jullie contact opnemen om te horen hoe het gaat.

Wij bevelen aan om op de helft van de afgesproken periode een tussenevaluatie te houden. Bij dit gesprek is naast de gast weer de begeleider van de gast aanwezig. Als jullie het wensen, ondersteunt een Rustplek-teamlid. Onderwerp van het gesprek is de dagelijkse gang van zaken en de voortgang bij het vinden van een definitieve oplossing voor de gast.

Een dergelijke evaluatie wordt meestal vlak voor afloop van het traject nogmaals gehouden. Hierbij gaat het vooral over het verloop van het traject, of een ieder conform afspraak heeft gehandeld.

Nu ik in mijn eigen – totaal niet ingerichte – huis zit, realiseer ik me des te meer wat een uitkomst het was dat ik een rustplek in jullie huis vond. Het hielp om rustig te wennen aan het voor mezelf zorgen en koken. Door de open en ontspannen sfeer voelde ik me direct bij jullie op mijn gemak

Ja, ik wil een rustplek bieden

Als je geïnteresseerd bent als gezin om jullie huis als gastvrije plek aan te bieden gaan we graag een vrijblijvend oriëntatiegesprek  aan. Vul het formulier in en we nemen contact met je op.

    * Dit is een verplicht veld