Logo De Rustplek Dordt LowRes

Onze gastgezinnen geven ruimte

Nieuwsberichten

Gastgezinnen geven ruimte

De Rustplek Dordt succesvol

Sinds januari 2021 is Dordrecht een mooi vrijwilligersinitiatief rijker; De Rustplek. Gastgezinnen, die ruimte in hun huis en leven beschikbaar hebben bieden opvang aan mensen die dat tijdelijk (max. 6 maanden) nodig hebben. De Rustplek faciliteert de gastgezinnen om de opvang te kunnen bieden. Stelt met hen een profiel op en heeft een intensieve intake met de mogelijke gast.
Lees meer

Tot nu toe worden gasten ontvangen die een huisvestingsprobleem hebben of wat afstand zoeken tot hun thuissituatie. De Rustplek biedt de mogelijkheid om vanuit rust op zoek te gaan naar een huisvesting of zorgt voor een plek om aan de eigen of familiesituatie te werken.

Succes
In het eerste half jaar blijkt dat deze manier van opvang een succes is. Tien gastgezinnen hebben zich gemeld en er zijn tot augustus 6 hulpvragers geplaatst.
Niet iedereen is nu te plaatsen binnen de Rustplek Dordt, zoals mannen en moeders met kind (eren). Voor hen en anderen is de Rustplek Dordt nog op zoek naar gastgezinnen.

Wonen met elkaar
Gasten hebben in de meeste gevallen een kamer (of twee) tot hun beschikking en draaien (deels) mee in het gastgezin als het gaat om maaltijden. Elk gastgezin maakt hierin een keuze die past bij de eigen situatie.

‘We hebben zomaar een engel geherbergd’
Verrassend genoeg zijn het niet alleen de gasten die positief kijken naar de opvang. Gastgezinnen geven aan: ‘Ineens waren de rollen omgedraaid en stond de gast voor ons te zorgen. We hebben zomaar een engel geherbergd.’ Of: ‘Ik had niet gedacht dat het bieden van gastopvang mij zoveel zou brengen.’

Door de begeleiding vanuit De Rustplek ervaren gastgezinnen vertrouwen in het aangaan van de gastopvang. ‘Door vooraf met onze begeleider na te denken over opvang en wat dat kan betekenen, konden we problemen voorkomen. We hebben duidelijke wensen en huisregels. Het is fijn dat er iemand op de achtergrond aanwezig is, juist ook omdat wij het zelf lastig vinden om grenzen te stellen. En… als het goed gaat, is het ook fijn om dat te delen en terug te horen.’

Samenwerking
De Rustplek Dordt valt onder de koepel van Samen Dordt en werkt samen met:

  • De Rustplek Nederland
  • Gemeente Dordrecht
  • Toegangspoort Nieuwe Start
  • Sociaal Pontoniers
  • Sociaal Wijkteams
  • Kamers met Aandacht
  • Leger des Heils
  • Time-Inn
  • Buurtgezinnen
  • Hulplijn Dordt


Denk je dat de Rustplek passend is voor iemand die je kent? Neem contact op via derustplek@samendordt.nl of vul het inschrijfformulier in.