Logo De Rustplek Dordt LowRes

Onze gastgezinnen geven ruimte

Nieuwsberichten

De Rustplek, Kamers met Aandacht, Time Inn

Krachten bundelen voor gastvrijheid in de stad!

Samen Dordt breidt haar netwerk uit. De kernteams onder de koepel van Samen Dordt zoeken aansluiting bij andere initiatieven in de stad, om krachten te bundelen. Zo richten 'De Rustplek Dordt', 'Kamers met Aandacht' en 'Time Inn' zich samen op een gastvrij thuis voor mensen, die een steuntje in de rug kunnen gebruiken.
Lees meer

De Rustplek zorgt voor opvang bij gastgezinnen, bedoeld voor mensen die tijdelijk rust en onderdak nodig hebben. Kamers met Aandacht zorgt voor een woonplek bij particulieren die een kamer verhuren aan jongeren die op eigen benen willen staan, maar daarbij nog wat steun kunnen gebruiken. Beide initiatieven zoeken gastvrije mensen, die van betekenis willen zijn voor anderen door ruimte te bieden in hun huis. Stichting Time Inn zorgt voor een woonplek voor kwetsbare jongeren om net dat extra duwtje naar zelfstandigheid te geven. Time Inn biedt woonruimte aan jongeren die toe willen groeien naar volledig zelfstandig wonen binnen twee jaar.
 
De Rustplek en Kamers met Aandacht zijn graag bereid om gezamenlijk in kerken informatie te delen en gastvrije mensen te werven. Dat kan bijvoorbeeld in de vorm van een informatiebijeenkomst, kopij voor een kerkblad of een stand bij de koffie na de kerkdienst. Kerken die belangstelling hebben kunnen contact opnemen met derustplek@samendordt.nl. .
 
Meer informatie over De Rustplek is te vinden op samendordt.nl/derustplek/
Meer informatie over Kamers met Aandacht is te vinden op kamersmetaandacht.nl
Meer informatie over Time Inn is te vinden op time-inn.nl